Kontrolované kouřovody měly jen administrativní nedostatky

(Praha, 22. červenec 2022) Česká obchodní inspekce kontrolovala, zda kouřovody, používané pro odvod spalin od spotřebičů paliv do venkovního prostředí, splňují příslušné provozní a administrativní požadavky. Celkem zkontrolovala 36 výrobků, z nichž 7 podrobila laboratornímu testování. Dobrou zprávou je, že všechny testované výrobky splnili požadavky na plynotěsnost a odolnost proti tepelnému rázu.


Celá zpráva zde:

2022-07-22-kourovody (doc, 68,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena