Kontroly dětských hřišť a jejich zařízení

Dílčí zpráva za období od 2. 4. do 15. 6. 2013

(Praha, 23. červenec 2013) Kontroly hřišť probíhají od jara do podzimu a jsou zaměřeny zejména na hřiště nově uváděná do provozu, neboť herní prvky podléhají posouzení jejich bezpečnosti podle zákona o technických požadavcích na výrobky. Pozornost je věnována také již provozovaným hřištím, kde je v důsledku nedostatečné péče provozovatele riziko úrazu velmi vysoké. V hodnoceném období od 2. dubna do 15. června 2013 bylo celkem zkontrolováno 79 hospodářských subjektů, provozujících nebo dodávajících na trh zařízení dětských hřišť. „Je smutné zjištění, že ne všichni provozovatelé hřišť důsledně dodržují povinnosti stanovené příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti dětí a snížení rizika úrazů na minimální možnou míru. A to i přesto, že se v případě herních prvků a zařízení dětských hřišť jedná o výrobky určené pro snadno zranitelné uživatele. Proto budou kontroly pokračovat i v dalších měsících,“ řekl Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI.

Tisková zpráva ke ztažení (ve formátu MS-Word 97)


Celá zpráva zde:

130723-tz-detska-hriste-dilci-2013.doc (, 66,50 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena