Kontroly phm 1.pololetí 2015

(Praha, 21. červenec 2015) V průběhu prvních šesti měsíců roku 2015 odebrala Česká obchodní inspekce ke kontrole jakosti u čerpacích stanic celkem 1331 vzorků motorových paliv, z nichž nevyhovělo stanoveným jakostním parametrům technických norem 21 z nich, tj. 1,6 %. Ve stejném období loňského roku byl poměr nejakostních vzorků 3,7 %.  Nejvíce nedostatků bylo zjištěno
u motorové nafty, a to u 12 vzorků, bez závad byly pouze kontrolované vzorky stlačeného zemního plynu (CNG). Minimum zjištění bylo u automobilových benzinů – 2 nejakostní vzorky. V hodnoceném období bylo majitelům nejakostních pohonných hmot pravomocně uloženo 30 pokut za téměř
7 milionů korun a zákaz prodeje byl vydán ve 13 případech na 120 432 litrů paliv v celkové hodnotě cca 4 miliony korun. K tomu dodává Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu:
„Ochrana spotřebitele je jednou z mých největších priorit. Jsem proto velmi rád, že Česká obchodní inspekce neustává
v kontrolách pohonných hmot, zvláště v období dovolených, kdy lidé obecně více cestují a že výsledky kontrol naznačují pozitivní trend v této oblasti.“
V průběhu června bylo odebráno a kontrolováno celkem 222 vzorků pohonných hmot, z nichž nevyhověly jakostním parametrům 4 vzorky. „Zvýšenou péči všech článků distribučního řetězce o kvalitu paliv, a tím i postupné snižování poměru nejakostních vzorků, považuji za důsledek souboru opatření, přijatých v minulých letech zákonodárci, Českou obchodní inspekcí a následně i distributory pohonných hmot. Stabilní jakost pohonných hmot považuji za dobrou zprávu, kterou ocení zejména motoristé,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce. 

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2015-07-21-priloha-1-6-15.xls (, 43,50 KB)

2015-07-21-priloha-6-15.xls (, 42,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena