Kontroly phm prosinec 2015

(Praha, 19. leden 2016) K laboratorním rozborům odebrala v prosinci 2015 Česká obchodní inspekce
u čerpacích stanic dle harmonogramu celkem 180 vzorků pohonných hmot. Odchylky od jakostních norem byly prokázány u dvou vzorků motorové nafty a jednoho vzorku směsného paliva SMN 30. Ve všech třech případech byl zjištěn velmi nízký bod vzplanutí, v případě směsného paliva byla naměřená hodnota o více než o polovinu nižší, než stanoví příslušná technická norma. Jedná se o závadu
v důsledku nedbalosti, která ukazuje na možnou kontaminaci nafty benzínem, což zhoršuje viskozitu a mazivost paliva. Přestože kontrolované vzorky ostatních pohonných hmot byly bez závad, zvýšil se
v prosinci poměr nevyhovujících vzorků oproti listopadu (1,0 %) na 1,7 %. Zákazy prodeje byly vydány celkem na 2442 litrů nejakostních paliv za 70 712 Kč.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2016-01-19-phm-prosinec-priloha-phm.xls (, 44,50 KB)

2016-01-19-phm-prosinec-priloha-phm-2.xls (, 41,00 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena