Kontroly svítidel pro prostředí s nebezpečím výbuchu

(Praha, 26. leden 2015) Kontroly specializované na svítidla určená pro prostředí s nebezpečím výbuchu proběhly v roce 2014 u sedmi výrobců, jednoho dovozce a pěti distributorů. Všechny kontrolované osoby zajistily posouzení shody stanovených výrobků postupem, který odpovídá zařazení nevýbušných svítidel do příslušné kategorie dle nařízení vlády. V rámci projektu byla zmapována situace na trhu – přes distributory byli identifikováni dodavatelé i případní dovozci svítidel pro prostředí s nebezpečím výbuchu ze zemí mimo EU. Přestože kontroly inspektorů České obchodní inspekce neprokázaly u kontrolovaných osob ani výrobků žádné formální nedostatky, bude trh s nevýbušnými svítidly i nadále monitorován.

 

Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena