Kontroly tlakové výstroje pro tlaková zařízení bez závad

(Praha, 23. leden 2015) Specializovaná kontrolní akce České obchodní inspekce byla v roce 2014 zaměřena na výrobce a dovozce tlakové výstroje pro tlaková zařízení. Kontrolováno bylo celkem
9 zjištěných výrobců a 1 dovozce těchto výrobků. Všechny tyto subjekty zajistily posouzení shody stanovených výrobků postupem, který odpovídá zařazení tlakové výstroje, určené pro tlaková zařízení, do příslušné kategorie dle nařízení vlády. Ani u tří kontrolovaných distributorů tlakové výstroje a jejich dodavatelů nebyly shledány žádné nedostatky. I přes pozitivní výsledky budou tyto kontroly ze strany ČOI pokračovat i v dalším roce, neboť se jedná o výrobky, jejichž bezpečnost se zásadním způsobem podílí na bezpečnosti tlakových zařízení, určených pro produkty petrochemie, energetiky, teplárenství a plynárenství.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena