Kontroly v regionech

Ústí n. L. – kontrola večerního klubu

(Ústí nad Labem, 15. červen 2016) Inspektoři ČOI v Ústí nad Labem provedli v pátek 3. 6. 2016 kontrolu večerního hudebního klubu Cloud v Litoměřicích. Při kontrole byl prověřen podnět spotřebitele poukazující na závady při účtování nabízených výrobků (nápojů), nevyhovující provozní podmínky (odvětrání, zakouřené prostředí).

Spolu s inspektory České obchodní inspekce byly na kontrole přítomny i dvě zaměstnankyně Živnostenského úřadu. Inspektoři prokázali neseznámení spotřebitele s cenou (neocenování nabízeného džusu) a nedodržení deklarované míry nápoje ve 4 případech (vodky Finlandie). Podnikateli byla uložena pokuta příkazem na místě ve výši 5000 Kč.

Liberec – Společné kontroly s pracovníky Živnostenského úřadu

(Liberec, 15. červen 2016) V minulém týdnu byly provedeny kontroly ve spolupráci s pracovníky Živnostenského úřadu, zaměřené na poskytování služeb v oblasti osobní péče (kadeřnictví, modeláž nehtů). Inspektoři provedli v 5 provozovnách kontrolu poctivosti prodeje, ocenování nabízených služeb, vystavení dokladu o zakoupení a používání zakázaných nekalých obchodních praktik. Pouze v jednom případě bylo zjištěno porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele spočívající v neocenění nabízených služeb a nevystavení požadovaného dokladu o zakoupení.

Dále byla ve spolupráci s Živnostenským úřadem provedena kontrola prodeje pojízdného výprodeje použitého textilního zboží, která se uskutečnila na Výstavišti v Liberci. Kontrola byla zaměřena na poctivost prodeje a poskytování informačních povinností dle zákona o ochraně spotřebitele. Inspektory bylo zjištěno porušení ustanovení § 13 zákona o ochraně spotřebitele v podobě řádného neposkytnutí informace o lhůtě při uplatnění práva z vadného plnění a dále porušení § 16 odst. 1, kdy vystavený doklad o  zakoupení zboží neměl  všechny zákonné náležitosti.

Inspektoři za zjištěné nedostatky uložili 1 příkaz na místě a u 1 kontroly budou zjištěná porušení řešena v rámci pravomocí ředitele inspektorátu ČOI.

ČOI na Slavnostech piva v Českých Budějovicích

(České Budějovice, 15. červen 2016) V pátek 3. 6. ve večerních hodinách provedli inspektoři ČOI celkem 6 kontrol na oblíbených Slavnostech piva v Českých Budějovicích. Kontroly proběhly na stáncích s občerstvením a s nabídkou piva a alkoholických nápojů. Z 6 provedených kontrol bylo ve dvou případech zjištěno porušení zákona a to nedodržení deklarované míry nápoje. Za tato porušení byly uloženy příkazem na místě pokuty v celkové částce 2000 korun.

Inspektoři ČOI se zúčastnili Budějovického půlmaratonu

(České Budějovice, 15. červen 2016) V sobotu 4. 6. se inspektoři ČOI zúčastnili Budějovického půlmaratonu – nestáli na startu, ale v souvislosti s konáním této masové akce prováděli kontroly v podvečerních a večerních hodinách. Celkem zkontrolovali 4 provozovny a porušení zákona zjistili v každé z nich. Při kontrolách bylo zjištěno neumožnění přeměření zakoupeného nápoje z důvodu absence úředně ověřeného měřidla, ve dvou případech nebyl spotřebitel seznámen s cenou nabízeného nápoje a v jednom případě spotřebitel nebyl seznámen s množstvím (objemem) nabízených rozlévaných nápojů. Za zjištěná porušení zákona byly příkazem na místě uloženy pokuty v celkové výši 6000 Kč.


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena