Kontroly žebříků

(Praha, 15. květen 2015) Účelem dozorové akce bylo zmapovat situaci na evropském trhu a ověřit, zda v současnosti prodávané teleskopické a kloubové žebříky splňují stávající požadavky na bezpečnost, případně jak závažné jsou identifikované nedostatky a jaká nápravná opatření by měla být přijata k jejich odstranění. Laboratorní zkoušky odebraných vzorků měly obsáhnout zejména situace, při nichž nejčastěji dochází ke zranění uživatelů žebříků, včetně možných rizik. V průběhu akce bylo v členských státech odebráno celkem 18 modelů žebříků. Závěrečná zpráva z akce obsahuje výsledky všech zkoušených modelů teleskopických a kloubových žebříků a byla veřejně prezentována na konferenci JA 2012 v Bruselu. Všechny informace k projektu jsou k dispozici pod záložkou Ladders 2 na adrese:  

http://www.prosafe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=680. „Česká obchodní inspekce jako jeden z účastníků tohoto mezinárodního projektu provedla 41 kontrol a odebrala k laboratorním zkouškám 4 modely žebříků, z nichž tři nesplnily standardy obecné bezpečnosti. Kontrolovaným subjektům byla uložena opatření k nápravě a situaci na trhu s těmito výrobky budeme nadále sledovat,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

 

 Celá tisková zpráva (MS-Word 97): 


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena