Kupovat anonymní hračky dětem je nebezpečné!

(Praha 16. září 2015) Česká obchodní inspekce zjistila na vnitřním trhu nabídku anonymní hračky, která představuje pro nejmenší spotřebitele riziko poškození zdraví. Při laboratorních zkouškách se z odebraného vzorku výrobku – mořské panny uvolnily tři díly, které se celé vešly do zkušebního válce pro malé části, což znamená pro dětského uživatele nebezpečí udušení nebo zalknutí. Tato hračka je důkazem, že porušení formálních náležitostí, tj. chybějící informace o výrobci, případně dovozci i absence dalších  povinných údajů signalizuje i reálné nebezpečí ohrožení zdraví dítěte. Distribuce hračky – mořské panny byla zakázána a výrobek nahlášen kontaktnímu místu pro RAPEX.

Celá  zpráva (MS-Word 97):

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena