LED svítilna JY SUPER nesplňuje standardy bezpečnosti

(Praha, 2. listopad 2015) Při kontrolách zaměřených na spotřebiče sortimentu elektro Česká obchodní inspekce zjistila, že je na vnitřním trhu v nabídce pro spotřebitele výrobek, který představuje riziko. Odborným posouzením bylo zjištěno, že výrobek nesplňuje svým provedením ani značením povinnosti stanovené zákonem o technických požadavcích na výrobky. Rozměry dvoupólové vidlice síťového napájení neodpovídají předepsanému vzoru a informace k bezpečnému užívání svítilny i pokyny k užívání jsou v anglickém jazyce. Z těchto důvodů byla distribuci svítilny zakázána a nařízeno její stažení z distribuce. Jde o výrobek:

 

LED svítilna JY-9918

EAN: 8418868218147

Výrobce/dovozce : neznámý

Celá  zpráva (MS-Word 97):  

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena