Malé klimatizace obsahující F-plyny nejsou řádně značeny

(Praha, 30. leden 2015) Dozorová akce České obchodní inspekce byla zaměřena na kontrolu zařízení, obsahujících jako chladivo fluorované skleníkové plyny. Inspektoři ověřovali, zda jsou malé klimatizační jednotky nabízené spotřebitelům označeny v souladu se zákonem o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynech. V průběhu 86 kontrol zjistili, že 25 prodávajících nabízelo tyto výrobky bez řádného označení v rozsahu či formě stanovené tímto zákonem. Všech 25 zjištění bylo postoupeno České inspekci životního prostředí k přijetí dalších opatření v její pravomoci. „Malé klimatizační jednotky jsou kromě nabídky klasických prodejců často nabízeny s možností úpravy podle požadavku uživatele a s následnou dodávkou na místo určení. Proto by si spotřebitelé u výrobků dodaných na základě objednávky měli zkontrolovat, zda je klimatizační zařízení také řádně označeno. Konkrétně je-li na výrobku upozornění, že obsahuje fluorované skleníkové plyny,  a zda jsou údaje na štítku uvedeny v českém jazyce,“ doporučuje spotřebitelům Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena