Mezinárodní kontrola produktů pro péči o děti

(Závěrečná zpráva z mezinárodní dozorové akce výrobků pro péči o děti)

(Praha, 10. duben 2013)  Česká obchodní inspekce byla zapojena do mezinárodní kontrolní akce zaměřené na bezpečnost výrobků určených pro péči o dítě, a to kočárků a vaniček plus jejich stojanů. Jejím cílem bylo zmapování situace na trhu a ověření, zda kočárky a vaničky v současné nabídce splňují požadavky stávajících předpisů na bezpečnost, případně jak závažné jsou zjištěné nedostatky. Provedené laboratorní zkoušky odebraných výrobků simulovaly zejména situace, ve kterých může nejčastěji dojít ke zranění dětí při běžném používání těchto výrobků. V průběhu 72 kontrol u výrobců, dovozců či distributorů výrobků pro péči o děti na tuzemském trhu byly nedostatky zjištěny v 35 případech. Zákazy dalšího prodeje pro porušení informačních povinností stanovených zákonem o obecné bezpečnosti výrobků nebo zákonem o ochraně spotřebitele byly vydány na 199 kusů výrobků v celkové hodnotě 128.411,20 Kč a kontrolovaným subjektům bylo dosud uloženo 35 pokut v souhrnné výši 259.000 Kč.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2014-04-10-tz-kontroly-kocarku-a-vanicek.doc (, 69,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena