Mezinárodní spolupráce pro zlepšování dozoru nad trhem

(Praha, 25. říjen 2013)  Česká obchodní inspekce byla ve dnech 21. – 23. října hostitelkou další akce v rámci projektu CIMS Review (Continuous Improvement in Market Surveillance – nepřetržitého zdokonalování dozoru nad trhem), což je projekt, jehož záměrem je zlepšovat fungování dozoru nad společným trhem EU.

CIMS Review (Continuous Improvement in Market Surveillance) – průběžný projekt PROSAFE na základě čl. 18 nařízení EPaR č. 765/2008, který členským státům EU ukládá vzájemné porovnávání plánů dozoru a fungování dozorových aktivit inspekčních orgánů. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí.

Třídenního jednání členů hodnotícího týmu, jimiž byli zástupci orgánů dozoru nad trhem z Norska (Norwegian Directorate for Civil Protection), Malty (Malta Standards Authority), zástupce PROSAFE jako konzultant a odborný pracovník mezinárodního oddělení ČOI, se zúčastnili také další pracovníci odborných útvarů ČOI, kteří prezentovali činnost tohoto dozorového orgánu v hodnocených oblastech dle stanoveného programu.

Hodnoceny byly vybrané oblasti dozorové činnosti České obchodní inspekce, a to skupiny, které spadají do působnosti Směrnice/zákona o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD), dále elektrická zařízení nízkého napětí (LVD) a hračky (Toys). Cílem jednání bylo posoudit fungování a efektivitu dozoru nad trhem ve sledovaných oblastech, komunikaci České obchodní inspekce na národní i mezinárodní úrovni a také porovnat její činnost s dalšími evropskými orgány dozoru.

V závěru akce mezinárodní tým velmi pozitivně hodnotil řadu oblastí, zejména vnitřní informační systém ČOI (databázi kontrol Mercurius, a spisovou službu Ginis), velmi dobrou mezinárodní spolupráci (RAPEX, ICSMS, PROSAFE, ADCO a dalšími), spolupráci na národní úrovni a další aspekty vnitřního managementu. Současně také označil několik oblastí dalšího možného zlepšení, na které by mělo vedení ČOI v příštím období zaměřit svou pozornost.

Všechna tato hodnotící kritéria a výsledky akce CIMS Review v Praze budou součástí závěrečné zprávy, s jejímiž závěry se budou moci seznámit všechny dozorové orgány členských států EU (prostřednictvím Best Practice – PROSAFE) a využít jich k dalšímu zdokonalování svých dozorových aktivit.

Po obdržení závěrečné hodnotitelské zprávy připravíme podrobnější informaci, kterou zveřejníme na těchto stránkách.


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena