Moravští inspektoři ČOI „nadělovali“ už před Velikonocemi

(Ostrava, 25. duben 2013)  Velikonoce jsou první jarní svátky, kdy spotřebitelé neváhají sáhnout hlouběji do peněženky na nákup nejrůznějších lahůdek a nešetří ani při výběru sladkostí pro koledníky nebo dárků pro své blízké. Pro obchodníky se tak stávají Velikonoce „malými Vánocemi“. Proto se na kontroly trhu s velikonočním sortimentem zaměřili i inspektoři ČOI v Moravskoslezském a Olomouckém kraji – a výsledky je nepotěšily. Z více než čtyř desítek kontrolovaných subjektů neobstála téměř polovina. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 11 pokut na místě, vydány zákazy prodeje na 613 kusů výrobků a zákaz používání čtyř neověřených měřidel. V devíti případech bude s prodávajícími zahájeno správní řízení.

V předvelikonočním období se inspektoři ČOI – inspektorátu pro kraje Moravskoslezský a Olomoucký zaměřili na kontrolu prodávajících, kteří nabízeli velikonoční sortiment zboží a služeb. V průběhu 43 cíleně zaměřených kontrol zjistili nedostatky u 20 podnikatelských subjektů, tj. ve 46,5 % případů.

Zjištěná porušení povinností:

  • prodávající porušil zásady poctivosti prodeje výrobků (1x)
  • prodávající neumožnili kontrolu míry podaného alkoholického nápoje (2x)
  • účtování kontrolního nákup v neprospěch spotřebitele (1x)
  • neposkytnutí informace o ceně prodávaných výrobků v souladu s cenovými předpisy (4x)
  • prodej výrobků bez označení údaji o způsobu ošetřování, údržby a materiálovém složení (9x)
  • použití měřidla (váhy) bez platného úředního ověření (4x)
  • porušení povinností stanovených zákonem o technických požadavcích na výrobky (3x)

Uložená opatření:
Za zjištěné nedostatky uložili inspektoři kontrolovaným osobám na místě 11 pokut v celkové výši 13 000 Kč a u devíti prodávajících budou zjištěné nedostatky předmětem správního řízení. Na čtyři kusy měřidel (váhy) bez platného úředního ověření byl vydán zákaz dalšího používání a do zjednání nápravy byl vydán zákaz dalšího prodeje na 613 kusů výrobků v celkové hodnotě 21 324 Kč.


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena