Na ČOI se spotřebitelé obracejí stále častěji

(Praha, 6. září 2012) V loňském roce přijala Česká obchodní inspekce celkem 20 382 nejrůznějších podání spotřebitelů, podnikatelů a spotřebitelských i profesních sdružení. Jednalo se o dotazy, podněty a stížnosti, včetně těch, které jsou mimo kontrolní a dozorovou pravomoc ČOI a spadají pod jiný orgán dozoru nebo jdou zcela mimo státní dozor, jako je tomu v případech, kdy se stěžovatel může domáhat nápravy pouze soudní cestou. To se týká především práv spotřebitelů upravených občanským zákoníkem. Z počtu 11 983 podání přijatých a řešených Českou obchodní inspekcí v 1. polovině tohoto roku lze předpokládat, že loňská čísla budou opět překonána.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:


Celá zpráva zde:

0906-tz-podani-spotrebitelu-1pol-2012.doc (, 37,50 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena