Na trhu je více textilního zboží bez povinného značení

(Dílčí zpráva za I. čtvrtletí 2014)

(Praha, 19. květen 2014) Při kontrolní akci zaměřené na označování textilních výrobků stanovenými údaji o materiálovém složení a údržbě zjistili inspektoři ČOI v průběhu 1. čtvrtletí 2014 nedostatky v dodržování zákona o ochraně spotřebitele v téměř polovině případů. V průběhu 671 kontrol bylo jedno či více porušení povinností zjištěno v 301 z nich. Nejčastěji se jednalo o nedodržení informačních povinností o výrobku a také o neseznámení s cenou. Zákazy prodeje se týkaly 3899 kusů zboží za 590 751 Kč, které nesplňovalo podmínky pro uvedení na trh, a inspektoři zakázali také používání 43 ks úředně neověřených měřidel. Na základě zjištěných nedostatků uložily jednotlivé inspektoráty 178 pokut v celkové výši 250 000 Kč. Vzhledem k četnosti zjištění budou kontroly zaměřené na značení textilu, které stanoví přímo účinný předpis EU, pokračovat.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2014-05-19-kontroly-znaceni-textilu-1q2014.doc (, 107,50 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena