Na trhu jsou stále hračky bez povinného značení a informací

(Praha, 15. prosinec 2014) Dozor ČOI nad sortimentem hraček pokračoval i ve 3. čtvrtletí 2014. V průběhu téměř 300 kontrol bylo ověřováno jak plnění informačních povinností stanovených zákonem o technických požadavcích na výrobky a příslušnými prováděcími předpisy, tak i bezpečnost konkrétních typů hraček, které byly odebírány nejčastěji na základě podání spotřebitelů. „Pro spotřebitele však není výsledek těchto kontrol nijak povzbudivý. Naši inspektoři zjistili, že až 60 % distributorů se plněním informačních povinností a povinnou identifikací hraček příliš nezatěžuje. Na výrobky nesplňující podmínky pro uvedení na trh byly v tomto období vydány zákazy prodeje, které se týkaly 2424 kusů hraček v celkové hodnotě 130 682,- Kč a zároveň ve stejném období nabylo právní moc 163 pokut v hodnotě 2,8 milionů korun,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2014-12-12-hracky-kontroly3q.doc (, 62,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena