Nabídka oděvů a dalších věcí pro humanitární účely

Česká obchodní inspekce poskytuje v souladu se zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění, výrobky nebo zboží, o nichž bylo pravomocně rozhodnuto o propadnutí a dále bylo určeno, že jsou využitelné k humanitárním účelům, a to bezplatně.

O takové výrobky si mohou žádat organizace, zřízené za účelem poskytování sociální péče nebo působící v oblasti zdravotnictví nebo školství nebo jiné právnické osoby, pokud splňují následující podmínky:

  • nebyly zřízeny za účelem podnikání,
  • předmětem jejich činnosti je pouze činnost poskytování sociální péče v oblasti zdravotnictví nebo školství
  • poskytují humanitární pomoc nejméně 2 roky
  • doloží, že nemají daňové nedoplatky nebo nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti a není-li proti nim vedeno soudní řízení.

Česká obchodní inspekce v současnosti může nabídnout 1690 ks výrobků (textilní výrobky a další využitelné zboží). Případným žadatelům o humanitární pomoc doporučujeme vymezit okruh přijímatelů pomoci, popřípadě preferovaný sortiment a z důvodu zkrácení lhůty rovnou zaslat příslušná potvrzení. Česká obchodní inspekce uspokojuje žadatele průběžně podle pořadí došlých žádostí.

Zájemci o zboží pro humanitární účely se mohou obracet na Oddělení ochrany spotřebitele ČOI, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Telefon: 296 366 178.


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena