Nebezpečný čínský výrobník sody

(Praha, 29. duben 2014) Česká obchodní inspekce varuje před nebezpečným výrobníkem sody nazvaným Česká soda klasik. Při běžném použití tohoto výrobníku hrozí spotřebiteli poškození zdraví v důsledku prudké destrukce přívodů plynu do láhve a následného poškození dalších plastových součástí výrobku. K této destrukci může dojít vzhledem k nesprávné funkci pojistného ventilu překročením kritického tlaku plynu. Česká obchodní inspekce proto vydala zákaz distribuce výrobku a nařídila jeho stažení z trhu. Pokud spotřebitelé tento výrobník sody vlastní, ČOI doporučuje, aby jej nepoužívali a domáhali se svých práv vyplývajících z vady věci u obchodníka, kde produkt zakoupili. Nebezpečný výrobek byl vzhledem k vysoké míře rizika nahlášen inspekcí i do výstražného systému RAPEX.

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu ČR je v nabídce výrobek, který představuje pro spotřebitele vážné riziko. Jedná se o výrobek:

Výrobník sody „Česká soda klasik“
No.: 130620
EAN 8 5922381 073770
EAN 8 592381 081355
EAN 8 592381 081362
Výrobce: Ningbo Weirsen Electrical Co., Ltd., China
Dodavatel: Velkoobchod Orion, spol. s.r.o.

Příčiny nebezpečnosti

Odborným posouzením bylo zjištěno, že při běžném a předpokládaném způsobu užití výrobku hrozí uživateli reálné nebezpečí – může dojít k prodké destrukci rozvodů plynu CO2 před vstupem do lahve a k následnému poškození dalších plastových součástí výrobku. Důvodem může být nesprávná funkce pojistného ventilu nebo překročení kritického tlaku v konstrukci rozvodů plynu. Uživatelům hrozí poškození zdraví, a to poranění obličejové části a horních končetin.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce vydala zákaz distribuce výrobku a nařídila jeho stažení z trhu. Vzhledem k vysoké míře rizika byl výrobník sody Česká soda klasik nahlášen i do databáze nebezpečných výrobků výstražného systému EU RAPEX.

Snímek výrobku ke stažení (JPG):


Celá zpráva zde:

nebezpecny-vyrobnik-sody.jpg (, 18,94 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena