Nedostatky v nabídkách spotřebitelských úvěrů i smlouvách

(Praha, 29. srpen 2014) Kontrolami zprostředkovatelů, poskytovatelů úvěrů i dalších subjektů, včetně ověřování nabídek a reklam na spotřebitelský úvěr i kontrol obsahu smluv uzavřených podle zákona o spotřebitelském úvěru, pokračovaly ve 2. čtvrtletí kontroly České obchodní inspekce. Z 57 případů splnila povinnosti stanovené zákonem pouze třetina kontrolovaných, porušení zjištěná ve dvou třetinách kontrol měla různý charakter, plná polovina zjištěných nedostatků se však týkala zákona o spotřebitelském úvěru. „Za nejzávažnější porušení povinností považujeme případ, kdy věřitel použil k zajištění splacení spotřebitelského úvěru směnky. Zásadním způsobem mohou ovlivnit rozhodnutí spotřebitele o uzavření úvěrové smlouvy také neúplné nebo chybné informace poskytnuté věřitelem před uzavřením úvěrové smlouvy, proto i postihy budou odpovídat míře společenské nebezpečnosti zjištěných nedostatků,“ uvedl ústřední ředitel Mojmír Bezecný na tiskové konferenci ČOI.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:

 


Celá zpráva zde:

29-8-2014-uvery.doc (, 62,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena