Nejčastěji porušují zákon zprostředkovatelé úvěrů

(Praha, 18. prosinec 2015) V případě kontrol České obchodní inspekce, zaměřených na dodržování povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru, pokračovali inspektoři ve 3. čtvrtletí 2015 v kontrolách z předcházejících období a další kontroly zahájili. V hodnoceném období zjistili různé nedostatky v téměř 2/3 z 57 kontrol a porušení zákona o spotřebitelském úvěru v plné třetině z nich. Za  prokázané  správní  delikty  bylo  pravomocně  uloženo  celkem  36 pokut v souhrnné výši
897 000 Kč. „Nejčastěji porušovali zákon zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů, kteří opět neposkytovali spotřebitelům všechny povinné informace a při uzavírání smluv používali klamavé obchodní praktiky. Poskytovatelé úvěrů si zase ne vždy řádně ověřují schopnost dlužníků splácet.    Po zahájení kontroly některé subjekty České obchodní inspekci neposkytly náležitou součinnost,“ popsal problémy, s nimiž se inspektoři při těchto kontrolách opakovaně setkávají, Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

 Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena