Nekalé obchodní praktiky v e-shopech trvají

Dílčí zpráva za 1. čtvrtletí 2014

(Praha, 10. červen 2014) Internetový prodej jako progresivní forma obchodování nabývá stále většího významu a podílu na trhu, a proto vyžaduje také ze strany České obchodní inspekce trvalou a náležitou pozornost. Její inspektoři reagují na expanzi internetového obchodování průběžným monitorováním e-trhu, vyhledáváním a následnou kontrolou jeho problémových oblastí. Monitorováno je celé spektrum nabídky výrobků a služeb poskytovaných prostřednictvím internetu a výsledky kontrol ČOI. Kontrola je následně zahájena s provozovateli těch e-shopů, u nichž vzniklo v rámci monitoringu podezření, že neplní povinnosti stanovené právními přepisy. V 1. čtvrtletí 2014 bylo zkontrolováno 181 internetových obchodů a nedostatky zjištěny v téměř ¾ z nich. Za stejné období bylo uloženo 160 pokut v celkové výši cca 1,2 milionu Kč.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:


Celá zpráva zde:

140610-tz-int-prodej-1-q-2014.doc (, 52,50 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena