Některé hlásiče kouře nejsou dostatečně citlivé a bezpečné

(Praha, 14. červen 2016) Kontrola kouřových detektorů byla součástí mezinárodního dozorového projektu, zaměřené na autonomní hlásiče kouře, tj. zařízení, které obsahuje komponenty pro detekci kouře a akustický poplach. V rámci kontrolní akce bylo kontrolováno celkem 16 typů stanovených stavebních výrobků – autonomních hlásičů kouře, a to u 22 hospodářských subjektů. U všech kontrolovaných typů výrobků zjistili inspektoři nesoulad s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Vybavení výrobků příslušnými dokumenty před jejich uvedením a dodáním na trh nezajistil žádný z 22 kontrolovaných hospodářských subjektů. K výrobkům nebyla přiložena a příjemci nebyla následně odpovídajícím způsobem poskytnuta kopie prohlášení o vlastnostech výrobků. Také návody neobsahovaly všechny požadované informace a požadavky na umístění, instalaci a údržbu hlásičů, nebo tyto informace nebyly v českém jazyce. Označení CE na kontrolovaných výrobcích nebylo v souladu s požadavky nařízení EU. Ze zkušebních protokolů akreditované laboratoře, která ověřovala vlastnosti 4 odebraných vzorků autonomních hlásičů kouře, vyplynulo, že 2 vzorky nevyhověly požadavkům na požární citlivost. Oba tyto nebezpečné detektory kouře, které nesplňují základní požadavky nařízení EU a ohrožují oprávněný zájem uživatelů, jsou zveřejněny v systému RAPEX. UNITEC, model EIM-203 pod označením A12/0056/16, a SOLIGHT, model 1D30 pod označením A12/0158/16.

Celá zpráva zde:


Celá zpráva zde:

2016-06-14-hlasice-koure.doc (, 73,50 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena