Některé vodovodní baterie nejsou správně označeny

(Praha, 12. únor 2015) Kontrolní projekt České obchodní inspekce byl zaměřen na povinné značení vodovodních baterií u distributorů těchto výrobků, a to na základě důvodných stížností některých spotřebitelů na jejich nízkou kvalitu. V průběhu kontrol inspektoři zjistili, že dovozci a distributoři neznají požadavky právních předpisů pro uvádění stanovených stavebních výrobků-vodovodních baterií na trh. „Ke spotřebitelům se tak mohou dostat výrobky, které nesplňují základní požadavky na stavby. Některé kohoutkové a pákové vodovodní baterie byly neoprávněně označeny CE, nebyly rovněž dostatečně značeny v souladu s technickými normami, přestože se k nim výrobce nebo dovozce přihlásil. Přímo na výrobcích například chybělo čitelné označení výrobce nebo dodavatele, a také označení teplé a studené vody. Nedostatky byly zjištěny téměř ve čtvrtině kontrol, což považuji za dostatečný důvod pro jejich pokračování, to jak vodovodních baterií, tak i dalších stavebních výrobků,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

 Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena