Nepoctivci i ve sběrnách surovin

(Praha, 27. únor 2012) Máte doma připravený kovový odpad, který chcete odvézt do výkupu sběrných surovin? Pak věnujte pozornost následující zprávě, která shrnuje výsledky kontrol České obchodní inspekce u provozovatelů sběrných surovin. Tyto kontroly prokázaly, že téměř třetina kontrolovaných subjektů nedodržela právní předpisy. Sběrny nejsou vybaveny ověřenými měřidly (váhami), vykupované suroviny jsou váženy chybně, spotřebitelé jsou šizeni nesprávným účtováním a nejsou jim vydávány doklady o poskytnuté službě. Některé sběrny porušily také zákon o odpadech a další právní předpisy, neboť vykupovaly přes zákaz veřejně prospěšná zařízení nebo jejich části, jako kryty kanálů, sloupů veřejného osvětlení, dopravní značky apod., a nevedly řádně evidenci zúčastněných osob. 

Celá tisková zpráva ke stažení (ve formátu MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

130227-tz-vykup-druhotnych-surovin-2012.doc (, 50,50 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena