Nepoctivci na výstavě Země živitelka

(České Budějovice, 18. září 2012) Poslední srpnový víkend patřilo českobudějovické výstaviště veletrhu s dlouholetou tradicí – Zemi živitelce. O přízeň návštěvníků se opět ucházeli se svými výrobky a výpěstky zemědělci, zahrádkáři, výrobci zemědělské techniky a další přidružené obory. Návštěvníci si tradičně mohli zakoupit nejen nejrůznější produkty vystavovatelů, ale i spotřební zboží a občerstvení, které přišlo vhod mezi procházením expozic vystavovatelů nebo při návštěvě některé z četných doprovodných akcí. Každoročně stovky vystavovatelů přilákají na výstaviště desetitisíce návštěvníků, proto je nutné dohlédnout i na dodržování zákonů v kontrolní pravomoci České obchodní inspekce, zejména na poskytování povinných informací a poctivost prodeje. Porušení stanovených povinností zjistili jihočeští inspektoři ČOI v 16 případech z celkem 35 kontrol.

Od čtvrtka 30. srpna do úterý 4. září 2012 se na českobudějovickém výstavišti konala výstava Země živitelka, která je vzhledem ke svému rozsahu tradičně zařazena do plánu kontrol pracovníků ČOI Inspektorátu Jihočeského a Vysočina. Kontroly byly i v tomto roce, stejně jako v letech předchozích, zaměřeny na dodržování zákona o ochraně spotřebitele, zákona o technických požadavcích na výrobky a zákona o obecné bezpečnosti výrobků. Kontroloři provedli celkem 35 kontrol a závady zjistili v 16 případech (tj. 46 %).

K nejčastějším porušením patřilo nedodržení deklarované míry nápojů nebo váhy nabízených pokrmů, chybějící informace v českém jazyce o použití výrobku, jeho ošetření a údržbě.  Některé výrobky nebyly opatřeny informacemi potřebnými k jejich identifikaci, u jiných chyběly údaje o ceně či hmotnosti. Jeden prodejce nevydal kupujícímu na vyžádání žádost doklad o koupi, další používal úředně neověřené měřidlo.

V průběhu kontrolní akce vydali inspektoři zákazy prodeje na 85 kusů výrobků v celkové hodnotě 15 850 Kč a za zjištěná porušení uložili na místě 15 příkazů a 1 blokovou pokutu v celkové výši 16 000 Kč.


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena