Nepodceňujte značení propan-butanových lahví

Závěrečná zpráva projektu

(Praha, 11. prosinec 2012) Kontrolní akce České obchodní inspekce zaměřená na značení 2kg tlakových PB lahví a jakost LPG probíhala od 1. 4. do 30. 9. 2012. Při kontrolách u 23 hospodářských subjektů nebylo zjištěno nedodržení povinného značení kontrolovaných 2kg PB lahví, uvedených na trh po 1. 5. 2003, ani závažné porušení jakosti paliva odebraných vzorků. Patnáct kontrolovaných subjektů však porušilo povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele. Vzhledem k situaci na trhu, tj. velkému množství PB lahví uvedených na trh před 1. 5. 2003, budou kontroly pokračovat za účasti dalších orgánů dozoru v roce 2013.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:


Celá zpráva zde:

1211-tz-kontrola-pb-lahvi.doc (, 66,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena