Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 21.02.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12. 2. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 7. 2. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 19052/18/3000, týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 12. 2. 2018 – čj. ČOI 19903/18/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 16.02.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 2. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 31. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 15772/18/3000, týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 2. 2018 – čj. ČOI 16698/18/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.02.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 2. 2018 na žádost týkající se kontrol autobazarů v roce 2017.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 19. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 10125/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol autobazarů v roce 2017.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE  ve formě PDF) dne 2. 2. 2018 – čj. ČOI 10289/18/0100.  

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 09.02.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 1. 2018 na žádost týkající se správního řízení se společností PRESIZA, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 17. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 8213/18/3000, týkající správního řízení se společností PRESIZA, s.r.o.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 29. 1. 2018 – čj. ČOI 11193/18/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.02.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 2. 2018 na žádost týkající se přešetření žadatelovi stížnosti na postup inspektorátu.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 8754/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se přešetření jeho stížnosti na postup inspektorátu.

Žadateli byla odpověď zaslána poštou jako listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formě PDF) dne 1. 2. 2018 – čj. ČOI 10308/18/0100.  

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 05.02.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 1. 2018 na žádost týkající se poskytnutí protokolu o kontrole a reklamačních listů.

České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému se sídlem v Plzni  byla dne 17. 1. 2018 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 11399/18/2200, týkající se poskytnutí protokolu o kontrole a reklamačních listů.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě a odeslána jako listovní zásilka (ke stažení ZDE   ve formátu PDF) dne 23. 1. 2018 – čj. ČOI 11429/18/2200.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 31.01.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 1. 2018 na žádost týkající se konkrétních kontrolovaných osob,           u nichž byly zjištěny opakující se závažné i drobné přestupky v roce 2017.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 7087/18/3000, týkající se konkrétních kontrolovaných osob, u nichž byly zjištěny opakující se závažné i drobné přestupky v roce 2017.   

 Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 23. 1. 2018 – čj. ČOI 8061/18/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 26.01.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 1. 2018 na žádost týkající se správního řízení se společností EMBRA Apartment.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 8. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 1940/30/17, týkající správního řízení se společností EMBRA Apartment.   

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 1. 2018 – čj. ČOI 7007/18/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 22.01.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 8. 1. 2018 na žádost týkající se výsledku kontroly u společnosti FB Invest.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 14. 12. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 1656338/17/3000, týkající se  výsledku kontroly u společnosti FB Invest.   

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 1. 2017 – čj. ČOI 3308/18/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.01.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 9.1.2018 na žádost týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2017  do 31.12.2017.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 27.12.2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 169676/17/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 9. 1. 2018 – čj. ČOI 461/18/0100.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 12.01.2018

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 1. 2018 na žádost týkající se výsledku kontroly u společnosti Quikset, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému se sídlem v Plzni  byla  dne 20.12.2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 168424/17/2200, týkající se  výsledku kontroly u společnosti Quikset s.r.o.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 2. 1. 2018 – čj. ČOI 233/18/2200.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.01.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 12. 2017 na žádost týkající se kontroly u společnosti Time Financial CZ, s.r.o.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 12. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 165018/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontroly u společnosti Time Financial CZ, s.r.o.Žadateli byly poskytnuty anonymizované kopie 10 kontrolovaných smluv u společnosti Time Financial CZ, s.r.o. v roce 2006, tak jak požadoval ve své žádosti.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 28. 12. 2017 – čj. ČOI 169550/17/0100.  

 

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 29.12.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 12. 2017 na žádost týkající se rozhodnutí o uložení sankce společnosti R cars prodej, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 12. 12. 2017 pod sp.zn. ČOI 11939/16/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se rozhodnutí o uložení sankce společnosti R cars prodej, s.r.o. Žadateli bylo zasláno požadované rozhodnutí o uložení sankce.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 18. 12. 2017 – čj. ČOI 166577/17/4000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 27.12.2017

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 12. 2017 na žádost týkající se možnosti fyzického nahlédnutí do spisu sp. zn. ČOI 72293/17/2700 v termínu do 20. 12. 2017.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové  byla dne 7. 12. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 162128/17/2700 týkající se možnosti fyzického nahlédnutí do spisu sp. zn. ČOI 72293/17/2700 v termínu do 20. 12. 2017. Žadateli bylo sděleno, že nahlédnout do spisu může dne 19. 12. 2017 v úředních hodinách na inspektorátu ČOI Královéhradeckém a Pardubickém se sídlem v Hradci Králové.

Informace byly tazateli poskytnuty dne 14. 12. 2017 a odeslány jako doporučená listovní zásilka –  čj. ČOI 165710/17/2700.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 27.12.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 12. 2017 na žádost týkající se správního řízení kontrolované  společnosti.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp. zn. ČOI 1940/30/17, týkající správního řízení s kontrolovanou společností. Žadateli bylo sděleno, že s uvedenou společností bylo příkazem ze dne 5. 10. 2017 zahájeno řízení o přestupcích dle ust. § 24 odst. 7 písm. l), písm. v) a písm. x) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Společnost podala proti příkazu dne 18. 10. 2017 odpor, kdy včasným podáním odporu se příkaz ruší a v řízení se společností se pokračuje.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 14. 12. 2017 – čj. ČOI 165751/17/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.12.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 12. 2017 na žádost týkající se řízení ve věci kontroly výrobku VLC 22.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 11. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 156115/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se řízení ve věci kontroly výrobku VLC 22. Žadateli bylo sděleno, že již v minulých vyjádřeních (mimo režim zákona č. 106) ČOI byl seznámen s průběhem šetření a že na základě podnětu bylo provedeno šetření v tržní síti i v rámci internetového prodeje a předmětný typ výrobku již nebyl zjištěn v nabídce. Dále byl žadatel informován, že o výsledku šetření v předmětné záležitosti mu bude poskytnuta informace (mimo režim zákona č. 106) inspektorátem ČOI Středočeský a Hl. m. Praha.      

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou dne 11. 12. 2017 – čj. ČOI 163014/17/0100.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 18.12.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 12. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly provedené na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému se sídlem v Plzni  byla dne 4. 12. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 160557/17/2200, týkající se  výsledku kontroly provedené na podnět žadatele.  

Žadatel byl informován o tom, že kontrolní šetření není dosud ukončeno a že o výsledku kontrolního šetření provedeného na základě žadatelem podaného podnětu dne 15. 11. 2017 bude informován po ukončení kontroly.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě a odeslána jako listovní zásilka dne 7. 12. 2017 – čj. ČOI 162313/17/2200.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 14.12.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4. 12. 2017  a doplněnou dne 13. 12. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly na podnět u spol. AAA pro dům, s.r.o.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 24. 11. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 155725/17/3000, týkající se  výsledku kontroly na podnět u spol. AAA pro dům, s.r.o. a doplněná žádostí ze dne 4. 12. 2017.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE a doplněná odpověď ZDE ve formátu PDF) dne 4. 12. 2017 – čj. ČOI 157032/17/3000 a dne 13. 12. 2017 – čj. ČOI 162096/17/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 08.12.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 11. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly u podnikatele na podnět.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 21. 11. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 154068/17/3000, týkající se  výsledku kontroly u podnikatele na podnět.   

Žadateli bylo sděleno, že správní řízení s podnikatelem nebylo v době podání žádosti pravomocně ukončeno a bylo mu doporučeno, aby žádost o informaci podal v 1. čtvrtletí roku 2018, kdy je předpoklad, že bude k dispozici pravomocné rozhodnutí.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky emailem dne 27. 11. 2017 – čj. ČOI 156615/17/3000.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 01.12.2017

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci (dále jen ZSPI) poskytnutou dne 21. 11. 2017 na žádost týkající se poskytnutí sběrného archu spisu  čj. ČOI 57406/17/2400 a dokumenty zařazené v tomto spisu s pořadovým číslem 6 a vyšším.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 6. 11. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 147310/17/2400 týkající se poskytnutí sběrného archu spisu  čj. ČOI 57406/17/2400 a dokumentů zařazených v tomto spisu s pořadovým číslem 6 a vyšším.

Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty. S odvoláním na ust. § 11 odst. 3 ZSPI bylo rozhodnutím odmítnuto poskytnutí informací o smlouvě, která je součástí uvedeného spisu, dále vyjádření kontrolované osoby a námitky kontrolované osoby.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 21. 11. 2017, čj. ČOI 154051/17/2500 a 154050/17/2500.

 

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 30.11.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 21. 11. 2017 na žádost týkající se výsledku šetření k podnětu sp.zn. ČOI 110327/16/2500.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 12. 7. 2017 pod čj. ČOI 94497/17/2500  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledku šetření k podnětu sp.zn. ČOI 110327/16/2500.  Žadateli bylo nejprve sděleno, že řízení nebylo zatím ukončeno a přislíbeno, že po ukončení kontroly mu budou výsledky poskytnuty. 

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 11. 2017 – čj. ČOI 146171/17/2500.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 27.11.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16. 11. 2017 na žádost týkající se uložené sankce v řízení ke spisové značce 136348/17/0100.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezskému se sídlem v Ostravě byla dne 13. 11. 2017 pod sp.zn. ČOI 150513/17/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se uložené sankce v řízení ke spisové značce 136348/17/0100.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 11. 2017 – čj. ČOI 152593/17/3100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 24.11.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 11. 2017 na žádost týkající se zaslání rozhodnutí o uložení sankce  společnosti Bart Reality, s.r.o.  a PJ-Reality, spol. s r.o.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 13. 11. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 2655/30/17, týkající se rozhodnutí o uložení sankce  společnosti Bart Reality, s.r.o.  a PJ-Reality, spol. s r.o.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 14. 11. 2017 – čj. ČOI 151185/17/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.11.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 11. 2017 na žádost týkající se dohody o výběru nejvhodnějšího žadatele o jmenování na služební místo podle § 28 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. 

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 31. 10. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 144463/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se dohody o výběru nejvhodnějšího žadatele o jmenování na služební místo podle § 28 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Požadovaný dokument byl žadateli poskytnut.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 14. 11. 2017 – čj. ČOI 147442/17/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 24.11.2017

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 11. 2017 na žádost týkající se zaslání rozhodnutí čj. ČOI 27/0945/15/R/P.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 10. 11. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 149889/17/0100 týkající se zaslání rozhodnutí čj. ČOI 27/0945/15/R/P.

Informace byly žadateli poskytnuty dne 14. 11. 2017 elektronicky –  čj. ČOI 150453/17/2700.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.11.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 11. 2017 na žádost týkající se likvidace padělků.   

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 10. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 140901/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se likvidace padělků.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 11. 2017 – čj. ČOI 146723/17/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 13.11.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 11. 2017 na žádost týkající se výsledků kontrol provedených ČOI v letech 2015, 2016 a 2017 u podnikajících fyzických osob dle seznamu.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 26. 10. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 142589/17/3000, týkající se výsledků kontrol provedených ČOI v letech 2015, 2016 a 2017 u podnikajících fyzických osob dle seznamu.   

Žadateli byly poskytnuty informace o provedených kontrolách u požadovaných podnikajících fyzických osob s uvedením data kontroly, s popisem případného zjištěného porušení zákona a s výší uložené pokuty (pokud bylo zjištěno porušení zákona a pokuta byla uložena). Jednalo se o informace ke 24 podnikajícím fyzickým osobám, z toho u 16 subjektů nebyly kontroly v uvedeném období provedeny, u 5 subjektů byly provedeny kontroly bez zjištění a u 3 subjektů bylo zjištěno porušení zákona s následným uložením sankce.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 1. 11. 2017 – čj. ČOI 145098/17/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 10.11.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 1. 11. 2017 na žádost týkající se rozhodnutí ve věci společnosti Pantaur, s.r.o. v souvislosti s podnětem žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 20. 10. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 139458/17/1000 týkající se rozhodnutí ve věci společnosti Pantaur, s.r.o. v souvislosti s podnětem žadatele.  

Žadateli bylo poskytnuto rozhodnutí inspektorátu i odvolacího orgánu.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 1. 11. 2017 – čj. ČOI 145161/17/1000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 09.11.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 31. 10. 2017 na žádost týkající se kontroly u společnosti ROLLO, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 17. 10. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 138022/17/3000, týkající se  kontroly u společnosti ROLLO, s.r.o.   

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 31. 10. 2017 – čj. ČOI 141822/17/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 06.11.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 25. 10. 2017 na žádost týkající se kontrol v restauraci Kozlovna v Praze.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     17. 10. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 137995/17/1000 týkající se kontrol v restauraci Kozlovna v Praze. 

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 25. 10. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 141896/17/1000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 30.10.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 10. 2017 na žádost týkající se stavu řízení ke spisové značce 53370/17/4000.

České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 25. 9. 2017 pod sp.zn. ČOI 129586/17/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se stavu řízení ke spisové značce 53370/17/4000. Žadatel byl nejprve vyzván k upřesnění žádosti a následně mu bylo sděleno, že v uvedené věci není dosud správní řízení pravomocně ukončeno. 

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 23. 10. 2017 – čj. ČOI 140646/17/4000.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 13.10.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 10. 2017 na žádost týkající se poskytnutí kopie protokolu o kontrole.

České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému se sídlem v Plzni  byla dne 26. 9. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 128071/17/2200, týkající se  poskytnutí kopie protokolu o kontrole.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě a odeslána jako listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 2. 10. 2017 – čj. ČOI 130256/17/2200.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 13.10.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4. 10. 2017 na žádost týkající se výše sankce podnikající fyzické osobě.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 8. 9. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 120073/17/3000, týkající se výše sankce podnikající fyzické osobě. Žadatel byl vyzván dne 22. 9. 2017 k doplnění žádosti, kterou dne 26. 9. 2017 doplnil.       

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4. 10. 2017 – čj. ČOI 129733/17/3000.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 12.10.2017

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 10. 2017 na žádost týkající se poskytnutí spisu čj. ČOI 57406/17/2400.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 26. 9. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 128552/17/2400 týkající se poskytnutí spisu čj. ČOI 57406/17/2400.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 5. 10. 2017, čj. ČOI 131721/17/2500.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 11.10.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 10. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly a výše pokuty uložené společnostem ČK Jobs Partners, s.r.o. a Strict Brands, s.r.o.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 19. 9. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 124542/17/3000, týkající se  výsledku kontroly a výše pokuty uložené společnosti ČK Jobs Partners, s.r.o. a Strict Brands, s.r.o.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 2. 10. 2017 – čj. ČOI 128349/17/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 06.10.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 9. 2017 na žádost týkající se poskytnutí kopie správního spisu.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15.9. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 123817/17/3000, týkající se poskytnutí kopie správního spisu.   

 Žadateli byla kopie správního spisu poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 27. 9. 2017 – čj. ČOI 127906/17/3000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 06.10.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 27. 9. 2017, týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí ve věci správního řízení s fyzickou podnikající osobou.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 25. 9. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 127564/17/2000, týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí ve věci správního řízení s fyzickou podnikající osobou.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou dne 27. 9. 2017 pod čj. ČOI 128681/17/2000.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 06.10.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26. 9. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly u společnosti Wrangler Lee.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 11. 9. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 120568/17/3000, týkající se  výsledku kontroly u společnosti Wrangler Lee.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 9. 2017 – čj. ČOI 127518/17/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 02.10.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 22. 9. 2017 na žádost týkající se kontrol provedených na základě žadatelových stížností.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     19. 9. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 124831/17/1000 týkající se kontrol provedených na základě žadatelových stížností.  Žadateli bylo sděleno, že jeho podněty byly postoupeny oddělení kontroly, kde byly zahrnuty do kontroly uvedených subjektů. Pozitivní výsledek šetření byl předán ke správnímu řízení. Jedné ze dvou společností byla uložena sankce ve výši 40 000, – Kč. Druhé společnosti byla uložena sankce ve výši 200 000,- Kč, proti které společnost podala odpor a pokračuje se ve správním řízení.   

Žadateli byla odpověď zaslána doporučeně jako listovní zásilka dne 22. 9. 2017 čj. ČOI 126406/17/1000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 29.09.2017

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 9. 2017 na žádost týkající se poskytnutí zvukově-obrazového záznamu z kontroly ČOI u podnikatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 12. 9. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 121419/17/2700 týkající se poskytnutí zvukově-obrazového záznamu z kontroly ČOI u podnikatele.

Informace byly tazateli poskytnuty a odeslány dne 19. 9. 2017 jako listovní zásilka  –  čj. ČOI 124367/17/2700.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.09.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 9. 2017 na žádost týkající se protokolů o kontrole a správních rozhodnutí (pravomocných i nepravomocných, I. a II. stupně) u společnosti Auto Esa, a.s.; Auto Esa-plus, s.r.o.; Davo Car, s.r.o.; Mama Car, a.s. za všechny oblastní inspektoráty ČOI za období od 1. 8. 2016 do dne podání žádosti.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 9. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 117024/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se protokolů o kontrole a správních rozhodnutí (pravomocných i nepravomocných, I. a II. stupně) u společnosti: Auto Esa, a.s.; Auto Esa-plus, s.r.o.; Davo Car, s.r.o.; Mama Car, a.s. za všechny oblastní inspektoráty ČOI za období od 1. 8. 2016 do dne podání žádosti. Žadateli byly poskytnuty anonymizované kopie protokolů ke kontrolám u společnosti Auto Esa, a.s. a Davo Car, s.r.o. s vyloučením příloh s informacemi získaných od třetích osob, k nimž bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí informací v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 ZSPI. Povinný subjekt poskytl pouze ty informace, které při plnění kontrolní činnosti vznikly jeho činností. Dále bylo žadateli sděleno, že v požadovaném období nebyla Českou obchodní inspekcí vydána žádná pravomocná ani nepravomocná rozhodnutí prvoinstančním ani druhoinstančním orgánem vůči oběma kontrolovaným společnostem. V uvedeném období ČOI nekontrolovala a tedy ani neuložila žádné sankce subjektu Auto Esa-plus, s.r.o.  a  společnosti Mama Car, a.s.  

Žadateli byla odpověď a rozhodnutí o odmítnutí žádosti zaslány poštou jako listovní zásilka dne 15. 9. 2017 – čj. ČOI 121920/17/0100.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 22.09.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 9. 2017 na žádost týkající se kontroly u společnosti WELL OKNA, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému se sídlem v Plzni  byla dne 8. 9. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 120016/17/2200, týkající se  poskytnutí informací ke kontrole u společnosti WELL OKNA, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 9. 2017 – čj. ČOI 121958/17/2200.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 22.09.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 9. 2017 na žádost týkající se uložené pokuty společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za nevyřízení reklamace v zákonné lhůtě.

České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 19. 7. 2017 pod čj. ČOI 97015/17/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se uložené pokuty společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za nevyřízení reklamace v zákonné lhůtě.

Dne 21. 7. 2017 byl žadatel informován o tom, že rozhodnutí o uložení sankce není dosud pravomocné. Po nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce byla žadateli odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 9. 2017 – čj. ČOI 120498/17/4000.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 15.09.2017

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 8. 9. 2017 na žádost týkající se poskytnutí reklamačního protokolu.

České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému se sídlem v Plzni  byla  dne 8. 9. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 119852/17/2200, týkající se  poskytnutí reklamačního protokolu.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 9. 2017 – čj. ČOI 119858/17/2200.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 14.09.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 31. 8. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly u společnosti Smart Financial, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 24. 8. 2017 pod sp.zn. ČOI 112946/17/0100 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledku kontroly u společnosti Smart Financial, s.r.ro.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 31. 8. 2017 – čj. ČOI 116424/17/3100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.09.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 8. 2017 na žádost týkající se výše vybraných finančních prostředků za pokuty uložené za porušení zákona č. 223/2016 Sb., v roce 2016 a v první polovině roku 2017.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 8. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 112171/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výše vybraných finančních prostředků za pokuty uložené za porušení zákona č. 223/2016 Sb. v roce 2016 a v první polovině roku 2017.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 28. 8. 2017 – čj. ČOI 112191/17/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 07.09.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24. 8. 2017 na žádost týkající se správního řízení s kontrolovanou  společností a požadavků na zahájení mimosoudního řešení sporu.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15. 8. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp. zn. ČOI 1940/30/17, týkající správního řízení s kontrolovanou společností a požadavků na zahájení mimosoudního řešení sporu.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 8. 2017 – čj. ČOI 111239/17/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.08.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 21. 8. 2017 na žádost týkající se  uložených pokut v souvislosti se slibem usnadnění výhry ve hrách založených na náhodě.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 8. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 104693/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se uložených pokut v souvislosti se slibem usnadnění výhry ve hrách založených na náhodě.  

Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 21. 8. 2017 – čj. ČOI 109991/17/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 22.08.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 8. 2017 na žádost týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 7. 8. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp. zn. ČOI 1831/30/17, týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.   

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 8. 2017 – čj. ČOI 108773/17/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.08.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 8. 8. 2017 na žádost týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2017  do 30. 6. 2017.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 25. 7. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 99526/17/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2017 do 30.6.2017.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 8. 8. 2017 – čj. ČOI 104885/17/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 18.08.2017

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 8. 2017 na žádost týkající se uložené pokuty společnosti Multicom Trade, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové  byla dne 2. 8. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 102982/17/2700 týkající se uložené pokuty společnosti Multicom Trade, s.r.o.

Informace byly tazateli poskytnuty dne 7. 8. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) – sp.zn. ČOI 97302/17/2700.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.08.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 8. 2017 na žádost týkající se nákladů na úklid v budovách ve vlastnictví ČOI v letech 2014, 2015 a 2016.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 4. 7. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 91938/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se nákladů na úklid v budovách vlastněných ČOI v letech 2014, 2015 a 2016.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 2. 8. 2017 – čj. ČOI 100449/17/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 10.08.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 8. 2017 na žádost týkající se pokuty uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 21. 7. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 98621/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pokuty uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 8. 2017 – čj. ČOI 100521/17/0100.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 08.08.2017

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 7. 2017 na žádost týkající se informace o kontrole u subjektu v okrese Chomutov.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 3. 7. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 91106/17/2400 týkající se informace o kontrole u subjektu v okrese Chomutov.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 11. 4. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 28. 7. 2017, čj. ČOI 101144/17/2500.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.08.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 7. 2017 na žádost týkající se stavu šetření k podanému podnětu.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 7. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 94062/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se stavu šetření k danému podnětu.

Žadateli byla odpověď zaslána datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formě PDF) dne 27. 7. 2017 – čj. ČOI 95694/17/0100.  

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 07.08.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26. 7. 2017 na žádost týkající se podnětu na podnikatelský subjekt.

České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 24. 7. 2017 pod sp.zn. ČOI 99345/17/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se podnětu na podnikatelský subjekt. 

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 7. 2017 – čj. ČOI 99663/17/4000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 07.08.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 26. 7. 2017, týkající se informací o stavu šetření nebo výsledku šetření ve věci podnětu k ponožkám MOOSE společnosti Pumax.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 12. 7. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 94151/17/2000, týkající se poskytnutí informací o stavu stavu šetření nebo výsledku šetření ve věci podnětu k ponožkám MOOSE společnosti Pumax.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 7. 2017 pod čj. ČOI 99780/17/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.08.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25. 7. 2017 na žádost týkající se pokut uložených za porušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 14. 7. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 94667/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pokut uložených za porušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 25. 7. 2017 – čj. ČOI 96771/17/0100.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 02.08.2017

Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 7. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly u podnikatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 95931/17/2200, týkající se  výsledku kontroly u podnikatele.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 7. 2017 – čj. ČOI 96271/17/2200.

 

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 27.07.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 18. 7. 2017 na žádost týkající se výsledku správního řízení se zhotovitelem.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 11. 7. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 93633/17/2000, týkající se stavu správního řízení se zhotovitelem.

Žadateli byla odpověď (ke stažení ZDE ve formátu PDF) zaslána dne 18. 7. 2017 pod čj. ČOI 96206/17/2000.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 24.07.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13. 7. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly v prodejně Billa v Brně.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 27. 6. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 89130/17/3000, týkající se  výsledku kontroly v prodejně Billa v Brně.   

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 7. 2017 – čj. ČOI 94383/17/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.07.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 7. 2017 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí ve věci neoprávněného vybírání poplatku při platbě v hotovosti ze strany pojišťovny.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 6. 7. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 92203/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se rozhodnutí ve věci neoprávněného vybírání poplatku při platbě v hotovosti ze strany pojišťovny. Požadovaný dokument byl žadateli poskytnut.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 14. 7. 2017 – čj. ČOI 93416/17/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.07.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 7. 2017 na žádost týkající se počtu podnětů, stížností, kontrol a jejich výsledků, uložených pokut a jejich výše u podnikatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 27. 6. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 88624/17/3000, týkající se počtu podnětů, stížností, kontrol a jejich výsledků, uložených pokut a jejich výše u podnikatele.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 7. 2017 – čj. ČOI 93027/17/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 11.07.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 6. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly na podnět u spol. AAA pro dům, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15. 6. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 83438/17/3000, týkající se  výsledku kontroly na podnět u spol. AAA pro dům, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 6. 2017 – čj. ČOI 85165/17/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 10.07.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 26. 6. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly u spol. Merafield, s.r.o. 
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 19. 6. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 84353/17/3000, týkající se  výsledku kontroly u spol. Merafield, s.r.o.   
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 6. 2017 – čj. ČOI 86846/17/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 10.07.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30. 6. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly u spotřebního družstva Jednota v Moravském Krumlově v roce 2016 a 2017.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 19. 6. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 84323/17/3000, týkající se  výsledku kontroly u spotřebního družstva Jednota v Moravském Krumlově v roce 2016 a 2017.   Žadatel byl vyzván k doplnění žádosti, kterou doplnil dne 28.6.2017, poté byla zpracována odpověď. 

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 30. 6. 2017 – čj. ČOI 90584/17/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.07.2017

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 6. 2017 na žádost týkající se sestavování plánu kontrol v restauraci Sakura v Karlových Varech ve dnech 2.7.2016 a  13.7.2016 a odměn zaměstnanců inspektorátu ČOI Plzeňského a Karlovarského vyplacených od 1.1.2015 do doby vyřízení žádosti. 
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 9. 6. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 80739/17/2200, v níž žadatel požadoval informace týkající se  sestavování plánu kontrol v restauraci Sakura v Karlových Varech ve dnech 2.7.2016 a 13.7.2016 a odměn dvou zaměstnanců inspektorátu ČOI Plzeňského a Karlovarského vyplacených od 1.1.2015 do doby vyřízení žádosti. Žadateli bylo sděleno, že plán kontrol v uvedeném období (konání MFF KV 2016) nebyl pevně stanoven a utvářel se dle situace přímo v místě konání tedy v centru Karlových Varů. Kontrolované provozovny vycházely z poznatků inspektorů v terénu, předchozích zjištění a ze zkušeností z minulých sezón MFF. Na provádění opakovaných kontrol nebyl vydán žádný pokyn, jedná se o běžnou kontrolní praxi, která je aplikována zcela běžně i v provozovnách s jiným zaměřením, než je hostinská činnost. Důvodem bývá ověření, zdali byl napraven vadný stav zjištěný v předchozí kontrole. Opakovaná kontrola u uvedeného subjektu byla provedena po skončení festivalu záměrně tak, aby nebyly blokovány kapacity restaurace a kdy byl nabízen „tatarský biftek“ podávaný na gramáž a tak bylo možné provést kontrolu včetně ověření hmotnosti podaného pokrmu. Dále byly žadateli zaslány kopie jednotlivých rozhodnutí o odměnách dvou zaměstnanců inspektorátu vyplacených od 1. 1. 2015 do doby vyřízení žádosti. Žadateli byla odpověď odeslána jako poštovní zásilka na uvedenou poštovní adresu  dne 23. 6. 2017 – čj. ČOI 86514/17/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 07.07.2017

Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 6. 2017 na žádost týkající se vyřešení podnětu. České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 26. 6. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 88307/17/2700 týkající se vyřešení podnětu.
Informace byly tazateli poskytnuty dne 28. 6. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 88950/17/2700.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 07.07.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 6. 2017 na žádost týkající se správního řízení se společností. České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15. 6. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 83442/17/3000, týkající správního řízení se společností. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 6. 2017 – čj. ČOI 85863/17/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 04.07.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 6. 2017 na žádost týkající se výsledku šetření na podnět u spol. RVC Sportswear.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 16. 6. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 84027/17/3000, týkající se  výsledku šetření na podnět u spol. RVC Sportswear. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22. 6. 2017 – čj. ČOI 85273/17/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.07.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 6. 2017 na žádost týkající se kontrol u prodejců obuvi v letech 2014 – 2016.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 6. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 76680/17/2000, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol u prodejců obuvi v letech 2014 – 2016.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 6. 2017 – čj. ČOI 85194/17/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.07.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 6. 2017 na žádost týkající se přiznání, ponechání, zvýšení nebo snížení osobního příplatku v letech 2015 a 2016 státním zaměstnancům ČOI, včetně odůvodnění, odměn zaměstnancům inspektorátu ČOI Jihomoravského a Zlínského a na základě jakých okolností a potřeb inspektorátu se státní zaměstnanci mohli v letech 2016 a 2017 účastnit všech naplánovaných a uskutečněných nočních akcí, v sobotu, neděli, o státních svátcích, na tržnicích, jako řidič služebního vozidla, v součinnosti s inspektory z ostatních inspektorátů a kolik z těchto akcí bylo následně použito v odůvodnění pro přiznání mimořádných odměn. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 72956/17/0100, v níž žadatel požadoval výše uvedené informace.
Žadateli bylo sděleno, že v roce 2015 bylo beze změny ponechán osobní příplatek 12 státním zaměstnancům inspektorátu a zvýšen byl u 21. V roce 2016 byl beze změny ponechán osobní příplatek 13 zaměstnancům inspektorátu, snížen v 1 případě a u 23 zaměstnanců byl zvýšen. Žadateli byly poskytnuty také informace o změnách u zaměstnanců v pracovním poměru v letech 2015 a 2016. Byly poskytnuty také požadované informace o celkových přidělených částkách inspektorátu na vyplacení odměn v roce 2015 – 1 314 400, – Kč; v roce 2016 – 1 879 500, – Kč a v roce 2017 – 675 600, – Kč (bez ředitele inspektorátu). Dále žadatel obdržel informaci o vyplacených odměnách a jejich zdůvodnění u vedoucích zaměstnancům inspektorátu a souhrnnou informaci o vyplacených odměnách zaměstnancům inspektorátu v letech 2015 a 2016.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky  dne 19. 6. 2017 – čj. ČOI 73171/17/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 29.06.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 20. 6. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly u podnikající fyzické osoby. České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 16. 6. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 83944/17/2000, týkající se výsledku kontroly u podnikající fyzické osoby. Žadateli byla odpověď poskytnuta (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20. 6. 2017 pod čj. ČOI 85026/17/2000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 28.06.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 6. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly u společnosti Fokus Optik.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 9. 5. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 64664/17/3000, týkající se  výsledku kontroly u společnosti Fokus Optik.   Žadatel byl vyzván 2 x k doplnění žádosti, kterou doplnil dne 1. 6. a 9. 6. 2017, poté byla zpracována odpověď.

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 6. 2017 – čj. ČOI 82915/17/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 27.06.2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 27. 6. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 6. 2017 na žádost týkající se ředitele inspektorátu ČOI Plzeňského a Karlovarského.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 30. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 77236/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se ředitele  inspektorátu ČOI Plzeňského a Karlovarského – vzdělání, praxe, stížnosti podané na ředitele inspektorátu a jejich řešení,  plat v letech 2016 a 2017 a odměny vyplacené v tomto období. Žadateli byly požadované informace poskytnuty a odpověď byla zaslána jako listovní zásilka dne 14. 6. 2017 – čj. ČOI 77236/17/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 27.06.2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 27. 6. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 6. 2017 na žádost týkající se zaměstnance inspektorátu ČOI Plzeňského a Karlovarského. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 30. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 77245/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zaměstnance inspektorátu ČOI Plzeňského a Karlovarského – vzdělání, praxe, stížnosti podané na zaměstnance a jejich řešení, plat v letech 2016 a 2017 a odměny vyplacené v tomto období. Žadateli byly požadované informace poskytnuty a odpověď byla zaslána jako listovní zásilka dne 14. 6. 2017 – čj. ČOI 77245/17/0100.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 23.06.2017

Plzeňský a Karlovarský  – 23. 6. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 9. 6. 2017 na žádost týkající se kontrol v provozovnách provozujících hostinskou činnost v Karlovarském kraji v období od 1.7.2016 do 31.8.2016 a poskytnutí protokolů o kontrole a rozhodnutí o uložených sankcích v případech, kdy byla kontrola provedena opakovaně. 
České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému  se sídlem v Plzni  byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 75423/17/2200, týkající se  kontrol v provozovnách provozujících hostinskou činnost v Karlovarském kraji v období od 1.7.2016 do 31.8.2016 a poskytnutí protokolů o kontrole a rozhodnutí o uložených sankcích v případech, kdy byla kontrola provedena opakovaně. Informace byly žadateli poskytnuty včetně informace o tom, jak jsou kontroly plánovány a kdy a proč jsou kontroly u jednoho subjektu realizovány opakovaně. Žadateli byla odpověď zaslána jako listovní zásilka dne 9. 6. 2017 –  čj. ČOI 78584/17/2200.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 20.06.2017

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 20. 6. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 6. 6. 2017 na žádost týkající zaslání dopisu ředitele inspektorátu pro Jihočeský kraj a Vysočinu ze dne 6.9.2013, sp. zn. ČOI 97229/13/2000, čj. ČOI 101457/2000. České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeský a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 25. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů zaevidována pod čj. ČOI 73348/17/2000, v níž žadatel požadoval zaslání dopisu ředitele inspektorátu pro Jihočeský kraj a Vysočinu ze dne 6. 9. 2013 sp. zn. ČOI 97229/13/2000 a čj. ČOI 101457/2000. Žadateli byly informace poskytnuty elektronicky dne 6. 6. 2017 – čj. ČOI 76563/17/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.06.2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 19. 6. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 6. 2017 na žádost týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí o uložení sankce za porušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, vydaná v návaznosti na zákaz prodeje 28. 10. 2016.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 29. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 74614/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí o uložení sankce za porušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, vydaná v návaznosti na zákaz prodeje 28. 10. 2016. Žadateli byla požadovaná rozhodnutí poskytnuta a zaslána elektronicky dne 7. 6. 2017 – čj. ČOI 74695/17/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.06.2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 19. 6. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 6. 2017 na žádost týkající se poskytnutí dokumentů vedených pod čísly jednacími sp. zn. ČOI 78054/13/1000, sp. zn. ČOI 50027/14/0100 a sp. zn. ČOI 110196/14/0100 – OP/1167. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 25. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 73329/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se dokumentů vedených pod konkrétními jednacími čísly. Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty a zaslány elektronicky dne 6. 6. 2017 – čj. ČOI 73825/17/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.06.2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 16. 6. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 2. 6. 2017 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí ČOI v případech porušení povinností výrobce a dovozce uložených zákonem č. 90/2016 Sb. a dále specifikovaných v nařízeních vlády  (např. č. 118/2016 Sb.).
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 71525/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí rozhodnutí ČOI v případech porušení povinností výrobce a dovozce uložených zákonem č. 90/2016 Sb. a dále specifikovaných v nařízeních vlády  (např. č. 118/2016 Sb.). Žadateli byla předmětná rozhodnutí poskytnuta. Odpověď byla zaslána elektronicky dne 2. 6. 2017 – čj. ČOI 73177/17/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.06.2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 16. 6. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 5. 6. 2017 na žádost týkající se kontrol provedených u společnosti LIKREM, s.r.o.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 73846/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol provedených u společnosti LIKREM, s.r.o. Žadateli byly poskytnuto pět kontrolních protokolů (z roku 2011, 2012 a 2015) a tři příkazy o uložení pokuty za porušení zákona o ochraně spotřebitele (z roku 2011, 2013 a 2016). Žadateli byla odpověď zaslána jako listovní zásilka dne 5. 6. 2017 – čj. ČOI 74010/17/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 29.05.2017

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 29. 5. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 5. 2017 na žádost týkající se kontroly paliva CNG.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 16. 5. 2017 pod čj. ČOI 68758/17/4000  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly paliva CVG.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 5. 2017 – čj. ČOI 69955/17/4000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.05.2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 24. 5. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 11. 5. 2017 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí vedené pod čj. ČOI 125284/15/0100/2700/14/15/16/Hy/Št.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 27. 4. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 60533/17/2000, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí rozhodnutí vedené pod čj. ČOI 125284/15/0100/2700/14/15/16/Hy/Št.   
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 5. 2017 – čj. ČOI 63267/17/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 24.05.2017

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 24. 5. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 15. 5. 2017 na žádost týkající se prověřování podaného podnětu.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 23. 4. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 57918/17/3000, týkající se prověřování podaného podnětu.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 5. 2017 – čj. ČOI 67832/17/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.05.2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 22. 5. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 9. 5. 2017 na žádost týkající se poskytnutí informací ke kontrolám spotřebitelských úvěrů od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2014.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 4. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 54216/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí informací ke kontrolám spotřebitelských úvěrů od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2014. Lhůta pro poskytnutí informací byla dne 26. 4. 2017 prodloužena (dopisem čj. ČOI 59776/17/0100).
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky prostřednictvím datové schránky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 5. 2017 – čj. ČOI 55669/17/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 22.05.2017

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 22. 5. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 0. 5. 2017 na žádost týkající se kontrol u provozovatele parkovacích automatů  v Prostějově.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 27. 2. 2017 a následně dne 21. 3. 2017 pod čj. ČOI 30968/17/4000  a čj. ČOI 43626/17/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly u provozovatele parkovacích automatů v Prostějově. Dopisem ze dne 3. 4. 2017 (čj. ČOI 48453/17/3100 byl žadatel informován, že v dané věci nebylo zatím pravomocně rozhodnuto.  Žadateli byly zaslány požadované informace po nabytí právní moci rozhodnutí.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 5. 2017 – čj. ČOI 65470/17/3100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.05.2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 19. 5. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 5. 2017 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízení vedeného pod čj. ČOI 162499/16/0100/3000/16/17/So/Št.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 5. 5. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 63898/17/2000, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízení vedeného pod čj. ČOI 162499/16/0100/3000/16/17/So/Št.Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 10. 5. 2017 – čj. ČOI 64114/17/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.05.2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 15. 5. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 4. 5. 2017 na žádost týkající se vyrozumění ČOI, oddělení ADR, ve věci zahájení mimosoudního řešení sporu z kupní smlouvy na LED žárovky.  
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 20. 4. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 57434/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající vyrozumění ČOI, oddělení ADR, ve věci zahájení mimosoudního řešení sporu z kupní smlouvy na LED žárovky.Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4. 5. 2017 – čj. ČOI 62035/17/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 12.05.2017

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 12. 5. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 2. 5. 2017 na žádost týkající se správního řízení se společností EMBRA Apartment.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 2. 3. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 60544/17/3000, týkající správního řízení se společností EMBRA Apartment.   
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 2. 5. 2017 – čj. ČOI 61140/17/3000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 12.05.2017

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 12. 5. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 3. 5. 2017 na žádost týkající se kontrol ČS PHM, MOL Česká republika v Opavě.  
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 23. 4. 2017 pod sp.zn. ČOI 59745/17/4000  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly ČS PHM, MOL Česká republika v Opavě.  Žadateli byly zaslány požadované dokumenty – Protokol o kontrole, zkušební protokol, inspekční zpráva a protokol o odběru vzorků.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 2. 5. 2017 – čj. ČOI 61919/17/4000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.05.2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 9. 5. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 4. 2017 na žádost týkající se platu a odměn ředitelky Inspektorátu ČOI Ústeckého a Libereckého v roce 2016 a 1. čtvrtletí 2017.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 4. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 53289/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se platu a odměn ředitelky Inspektorátu ČOI Ústeckého a Libereckého v roce 2016 a v 1. čtvrtletí 2017. Žadateli byly informace poskytnuty dne 27. 4. 2017 – čj. ČOI 55638/17/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 02.05.2017

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 2. 5. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 20. 4. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly v prodejně Billa.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 4. 4. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 48776/17/3000, týkající se  výsledku kontroly v prodejně Billa.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20. 4. 2017 – čj. ČOI 54103/17/3000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 02.05.2017

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 2. 5. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 4. 2017 na žádost týkající se uložené pokuty podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 21. 12. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 137183/16/2700 týkající se uložené pokuty podnikateli. Dopisem ze dne 28. 12. 2016 čj. ČOI 169224/16/2700 byla odeslána informace o tom, že správní řízení nabylo ukončeno. Dopisem z 19. 4. 2017 byla žadateli poskytnuta informace o tom, že správní řízení bylo ukončeno dne 4. 4. 2017  a jmenovanému podnikateli byla uložena pokuta ve výši 25. 000, – Kč.
Informace byly tazateli poskytnuty dne 19. 4. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 55849/17/2700.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 21.04.2017

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 21. 4. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 4. 2017 na žádost týkající se informace o kontrole u subjektu v okrese Chomutov.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 31. 3. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 48267/17/2400 týkající se informace o kontrole u subjektu v okrese Chomutov.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 11. 4. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  – čj. ČOI 52407/17/2400.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.04.2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 19. 4. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 4. 2017 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí ve věci neoprávněného vybírání poplatku při platbě v hotovosti ze strany pojišťovny.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 31. 3. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 44737/17/2000, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí rozhodnutí ve věci neoprávněného vybírání poplatku při platbě v hotovosti ze strany pojišťovny.
Žadateli bylo sděleno, že v příslušné věci vydal v únoru 2017 Inspektorát ČOI Jihočeský a Vysočina rozhodnutí o uložení sankce, proti kterému podal účastník řízení včasné odvolání. Následně Inspektorát předal spis odvolacímu orgánu, jímž je Ústřední inspektorát ČOI v Praze, který v současné době o odvolání rozhoduje. Vzhledem k tomu, že správní řízení není ukončeno, nelze rozhodnutí žadateli poskytnout. Povinný subjekt je však připraven, po ukončení správního řízení a po nabytí právní moci rozhodnutí, požadovaný dokument žadateli poskytnout. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 7. 4. 2017 – čj. ČOI 49593/17/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 13.04.2017

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 13. 4. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 6. 4. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly na podnět.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 30. 3. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 46680/17/3000, týkající se  výsledku kontroly na podnět.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 4. 2017 – čj. ČOI 48197/17/3000.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 10.04.2017

Inspektorát Ústecký a Liberecký  –10. 4. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 31. 3. 2017 na žádost týkající se informace o kontrole u subjektu v okrese Chomutov.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 23. 3. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 43092/17/0100 týkající se informace o kontrole u subjektu v okrese Chomutov.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 31. 3. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  – čj. ČOI 47656/17/2400.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.04.2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 7. 4. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 3. 2017 na žádost týkající se zveřejňování aktualizovaných programů dozoru nad trhem.České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 3. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 36677/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se zveřejňování aktualizovaných programů dozoru nad trhem.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 3. 2017 – čj. ČOI 40113/17/0100.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 04.04.2017

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 4. 4. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 3. 2017 na žádost týkající se informace o výsledku kontroly u cestovní kanceláře v Liberci. České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 18. 3. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 41705/17/2500 týkající se informace o výsledku kontroly u cestovní kanceláře v Liberci.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 23. 3. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  – čj. ČOI 43104/17/2500. 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 27.03.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 3. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly na podnět u společnosti Kaufland.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 6. 3. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 32967/17/3000, týkající se  výsledku kontroly na podnětu společnosti Kaufland.  Žadatel byl vyzván k doplnění žádosti, kterou doplnil dne 3. 3. 2017, poté byla zpracována odpověď.  

 Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně a odeslána jako listovní doporučená zásilka (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 3. 2017 – čj. ČOI 34043/17/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.03.2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 20. 3. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 9. 3. 2017 na žádost týkající se výsledků činnosti oddělení ADR (mimosoudní řešení spotřebitelských sporů) v roce 2016.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 27555/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výsledků činnosti oddělení ADR (mimosoudního řešení spotřebitelských sporů) v roce 2016. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 3. 2017 – čj. ČOI 33516/17/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 17.03.2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 17. 3. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 3. 3. 2017 na žádost týkající se informací a písemností vztahujících se k uloženému personálnímu postihu inspektora.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 17. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 25515/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající písemností vztahujících se k uloženému personálnímu postihu inspektora. Žádost byla částečně odmítnuta, a to v části, které se týkají kopií písemností vztahujících se k personální oblasti.
Žadateli byla odpověď, respektive rozhodnutí o odmítnutí žádosti, zaslána jako listovní zásilka dne 3. 3. 2017 – čj. ČOI 31892/17/0100. 

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 17.03.2017

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 17. 3. 2017: Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 3. 2017 na žádost týkající se řízení se společností. České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 8. 2. 2017 pod čj. ČOI 20584/17/2400  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se řízení se společností.  Žadateli bylo sděleno, že řízení se společností nebylo dosud ukončeno.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 3. 2017 – čj. ČOI 33281/17/2400.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.03.2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 16. 3. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 3. 3. 2017 na žádost týkající se kontrol právnického subjektu územně samosprávného celku – obce a poskytnutí počtu kontrol v letech 2015 – 2016 u těchto podnikatelských subjektů. České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 16. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 24607/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající kontrol právnického subjektu územně samosprávného celku – obce a poskytnutí počtu kontrol v letech 2015 – 2016 u těchto podnikatelských subjektů. Vzhledem k tomu, že informacemi v požadované struktuře povinný subjekt nedisponuje a ani nemá zákonnou povinnost shromažďovat, případně uchovávat informace v požadované struktuře, byla žádost odmítnuta.
Žadateli byla odpověď poskytnuta (ke stažení ZDE ve formátu PDF) a odeslána jako listovní zásilka  dne 3. 3. 2017 – čj. ČOI 24669/17/0100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 09.03.2017

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 9. 3. 2017:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 28. 2. 2017 na žádost týkající se kontrol v provozovně Penny Market v Praze Braníku.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       24. 2. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 29449/17/1000 týkající se kontrol v provozovně Penny Market v Praze Braníku.Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky  dne 28. 2. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 30041/17/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 06.03.2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 6. 3. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 22. 2. 2017 na žádost týkající se protokolu s výsledky šetření a souvisejících dokumentů k podanému podnětu.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 9. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 21459/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol ponožek Agiva a VoXX. Vzhledem k tomu, že žadatel požadoval názor na průběh kontrol a předcházející posouzení výrobků, byla žádost rozhodnutím částečně zamítnuta. Žadateli byla odpověď  a rozhodnutí zasláno datovou schránkou a jako listovní zásilka dne 22. 2. 2017 – čj. ČOI 26254/17/0100.    

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 28.02.2017

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 28. 2. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 2. 2017 na žádost týkající se řízení se společností.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 9. 2. 2017 pod čj. ČOI 20921/17/4000  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se řízení se společností.  Žadateli bylo sděleno, že řízení se společností nebylo dosud ukončeno. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 2. 2017 – čj. ČOI 23007/17/3100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 27.02.2017

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 27. 2. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 2. 2017 na žádost týkající se výše sankce podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 9. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 21616/17/2700 týkající se výše sankce uložené podnikateli. Informace byly tazateli poskytnuty dne 14. 2. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 23283/17/2700.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 27.02.2017

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 27. 2. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 13. 2. 2017 na žádost týkající se výsledku šetření ve věci diskriminace Romů.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 7. 2. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 19960/17/3000, týkající se  výsledku šetření ve věci diskriminace Romů. 
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 2. 2017 – čj. ČOI 22563/17/3000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 27.02.2017

Inspektorát Jihočeský a Vysočina – 27. 2. 2017 – ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 14. 2. 2017 na žádost týkající se stavu řízení se společností Gorenje spol. s r. o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 9. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 21532/17/2000, týkající se stavu řízení se společností Gorenje spol. s r. o. Žadateli byla odpověď (ke stažení ZDE ve formátu PDF) zaslána dne 14. 2. 2016 pod čj. ČOI 22416/17/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.02.2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 24. 2. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 2. 2017 na žádost týkající se poskytnutí historie dokumentů ze systému Ginis ve věci revize spisů ke kontrolám inspektorky z inspektorátu v Hradci Králové.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 1. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 14020/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí historie dokumentů ze systému Ginis ve věci revize spisů ke kontrolám inspektorky z inspektorátu v Hradci Králové. Žádost byla částečně odmítnuta a to v části, která se týká interních předpisů a pokynů. Žadateli byla odpověď, respektive rozhodnutí o odmítnutí žádosti, zaslána jako listovní zásilka dne   10. 2. 2017 – čj. ČOI 19919/17/0100.