Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 06.06.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 5. 2023 – čj. ČOI 62353/23/O100  týkající se kontroly podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci u  prodejních řetězců v daných týdnech v období 27. 3. – 6. 4. v roce 2022 a v roce 2023. Data byla stažena ke dni 25. 5. 2023 a byla vygenerována v takové  struktuře, jak to umožňují statistické systémy ČOI.   Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 30. 5. 2023 – čj. ČOI 66587/23/O100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 02.06.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 5. 2023 – čj. ČOI 56637/23/O100  týkající se kontroly prodejen maloobchodu s prodejem potravin a prodejních řetězců v daných týdnech v období 27. 3. – 6. 4. v roce 2022 a v roce 2023. Žádost se dále týkala počtu kontrol dodržování ust. § 12a odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Lhůta pro poskytnutí informace byla v řádném termínu dle ust. § 14 odst. 7 písm. b) ZSPI  prodloužena. Následně byly žadateli  poskytnuty informace o počtu kontrol v maloobchodě a v prodejních řetězcích v požadovaných obdobích. Data byla stažena ke dni 25. 5. 2023 a byla vygenerována v takové  struktuře, jak to umožňují statistické systémy ČOI.   Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne     26. 5. 2023 – čj. ČOI 61647/23/O100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 29.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 12. 5. 2023, čj. ČOI 60893/23/3000 týkající se sankce uložené kontrolované společnosti. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 22. 5. 2023 – čj. ČOI 64142/23/3000

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 29.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 5. 2023 – čj. ČOI 56990/23/0100  týkající se poskytnutí plánu kontrol ČOI na rok 2023. Žadateli byla  informace poskytnuta ve formě odkazu na webové stránky ČOI, kde je dokument Program dozoru nad trhem pro rok 2023 zveřejněn. Dokumenty o součinnosti se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí při plnění tohoto plánu neexistují, a proto byla žádost v této části rozhodnutím odmítnuta dle ust. § 15 odst. 1 ZSPI ve spojení s ust. § 11b ZSPI. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 18. 5. 2023 – čj. ČOI 61676/23/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 26.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 5. 2023 – čj. ČOI 56983/23/0100  týkající se kontroly cen u potravin. Žadateli byly poskytnuty informace o počtu kontrol za období od 27.3. – 6.4.2023. Žádost o informace v části poskytnutí všech podkladů a materiálů, které se týkaly spolupráce České obchodní inspekce se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, byla podle ust. § 15 odst. 1 ZSPI ve spojení s ust. § 11 odst. 1 písm. a) ZSPI rozhodnutím odmítnuta. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 18. 5. 2023 – čj. ČOI 61655/23/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 5. 2023 – čj. ČOI 56751/23/0100  týkající se správních řízení za nedodržení práva na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 18. 5. 2023 – čj. ČOI 61648/23/0100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 2. 5. 2023 – čj. ČOI 56369/23/0100  týkající se e-shopu uvedeného jako rizikový. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 17. 5. 2023 – čj. ČOI 57328/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 09.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  odpověď k žádosti čj. ČOI 49749/23/1000 ze dne 18. 4. 2023 týkající se informace ke kontrole střešních oken. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 2. 5. 2023 –  čj. ČOI 53376/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 12. 4. 2023 – čj. ČOI 46981/23/0100  týkající se pokut uložených za diskriminaci na základě věku při prodeji zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 26. 4. 2023 – čj. ČOI 52623/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 18. 4. 2023 – čj. ČOI 49869/23/0100  týkající se výše uložené pokuty v případu sp. zn. 99888/22/2400.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 26. 4. 2023 – čj. ČOI 53165/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 02.05.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti přijaté dne 14. 4. 2022, evidované pod čj. ČOI 48576/23/4000 týkající se sankce uložené fyzické podnikající osobě. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 24. 4. 2023 –  čj. ČOI 51521/23/4000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 27.04.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 12. 4. 2023 – čj. ČOI 46762/23/0100 týkající se kontroly dvojí kvality výrobků. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 20. 4. 2023 – čj. ČOI 49821/23/0100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.04.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 13. 4. 2023 – čj. ČOI 47609/23/0100  týkající se průběžných výsledků kontrol cen potravin.  Žadateli byla informace poskytnuta v elektronicky datovou schránkou dne 18. 4. 2023 – čj. ČOI 48994/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 25.04.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 46121/23/1000 ze dne 14. 4. 2023 týkající se informace o kontrole provedené na podání žadatele. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 18. 4. 2023 –  čj. ČOI 49611/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.04.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 3. 4. 2023 – čj. ČOI 43430/23/0100 týkající se zaslání rozhodnutí o uložení sankce společnosti Cement, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 12. 4. 2023 – čj. ČOI 46027/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 19.04.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 43464/23/2700 ze dne 5. 4. 2023 týkající se spisu č.j.: ČOI 95953/22/O100/Krč/Št. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána elektronicky  dne 12. 4. 2023 –  čj. ČOI 46851/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 11.04.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 43464/23/2700 ze dne 3. 4. 2023 týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí čj. ČOI 95953/22/0100. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána elektronicky  dne 4. 4. 2023 –  čj. ČOI 43483/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Ústecký a Liberecký - 05.04.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 34779/23/2400  ze dne 16. 3. 2023 týkající se výsledku kontroly u  podnikající fyzické osoby. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána jako doporučená listovní zásilka  dne 29. 3. 2023 –  čj. ČOI 40122/23/2400.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.03.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPI), informaci k žádosti  ze dne 2. 3. 2023 evidované pod čj. ČOI 28767/23/0100 týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci zaměstnanců ČOI na řídících pozicích v roce 2022.  Žadateli byly poskytnuty informace o platech a počtu odpracovaných měsíců v roce 2021 ústředního ředitele a všech jím přímo řízených zaměstnanců. Informace byly poskytnuty  v anonymizované podobě, u jednotlivých pozic byla uvedena souhrnná výše hrubé mzdy, v níž byly obsaženy i částky za odměny. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 14. 3. 2022 – čj. ČOI 33172/23/0100.    

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.03.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 10. 3. 2023 – čj. ČOI 32380/23/0100  týkající se počtu podání na nekalé obchodní praktiky v letech 2018 až 2022.  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky  dne 14. 3. 2023 – čj. ČOI 33315/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.03.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 6. 3. 2023 – čj. ČOI 30284/23/0100 týkající se poskytnutí přehledů o uložených sankcích od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022  u 10 obchodních řetězců (Lidl Česká republika, Kaufland Česká republika, Globus ČR, Hruška, spol. s r.o., skupina COOP, Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR, Tesco Franchise Stores ČR a Macro Cash and Carry ČR). Ke každému subjektu byly poskytnuty přehledové tabulky. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky  dne 13. 3. 2023 – čj. ČOI 32033/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.03.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 9. 3. 2023 – čj. ČOI 31831/23/0100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí o uložení sankce  cestovním kancelářím a agenturám v roce 2022. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 13. 3. 2023 – čj. ČOI 32411/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Ústecký a Liberecký - 16.03.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 25365/23/2400  ze dne 23. 2. 2023 týkající se výsledku kontroly u  podnikající fyzické osoby. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána jako doporučená listovní zásilka  dne 8. 3. 2023 –  čj. ČOI 30758/23/2400.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.03.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 2. 2023 – čj. ČOI 25222/23/0100  týkající se počtu podání na zprostředkovatele prodeje energie a problémů s tím souvisejících v letech 2018 až 2022. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě dne 9. 3. 2023 – čj. ČOI 25995/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.03.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 23. 2. 2023 – čj. ČOI 25802/23/0100 týkající se zaslání konkrétního rozhodnutí o uložení sankce v roce 2017. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 28. 2. 2023 – čj. ČOI 25990/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.03.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 14. 2. 2023 – čj. ČOI 21222/23/0100 týkající se řízení a uložených sankcí cestovním kancelářím a agenturám v roce 2022. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 28. 2. 2023 – čj. ČOI 25988/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.02.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 8. 2. 2023 – čj. ČOI 20262/23/0100  týkající se celkové výše vyplacených odměn zaměstnancům ČOI v roce 2022. Žadateli byla informace poskytnuta  elektronicky dne 16. 2. 2023 – čj. ČOI 22086/23/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 23.02.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 9. 2. 2023 – čj. ČOI 18986/23/0100  týkající se sankcí uložených společnosti MALL.CZ v roce 2021 a 2022. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 16. 2. 2023 – čj. ČOI 20793/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.02.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 2. 2. 2023 – čj. ČOI 15682/23/0100 týkající se sankcí uložených za tzv. geobloking  (neoprávněné zeměpisné blokování).  Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 8. 2. 2023 – čj. ČOI 16732/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 10.02.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 1. 2023 – čj. ČOI 13701/23/0100  týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2022  do 31. 12. 2022. Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 2. 2. 2023 – čj. ČOI 14998/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.02.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 19. 1. 2023 čj. ČOI 8961/23/0100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022  u 10 obchodních řetězců (Lidl Česká republika, Kaufland Česká republika, Globus ČR, Hruška, spol. s r.o., skupina COOP, Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR, Tesco Franchise Stores ČR a Macro Cash and Carry ČR). Požadované dokumenty byly vyhledány a anonymizovány. Celkem bylo poskytnuto 45 dokumentů a přehledové tabulky ke každému subjektu. Žadateli byla odpověď zaslána doporučeně jako listovní zásilka dne 2. 2. 2023 – čj. ČOI 14553/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.02.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 19. 1. 2023 – čj. ČOI 8960/23/0100  týkající se kontroly u spol. Košík.cz a Velká pecka, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 30. 1. 2023 – čj. ČOI 9482/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Ústecký a Liberecký - 07.02.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 6593/23/2400  ze dne 16. 1. 2023 týkající se kontroly u  spol. TRIMONT spol s r.o. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána jako doporučená listovní zásilka  dne 30. 1. 2023 –  čj. ČOI 13410/23/2400.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 06.02.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 1. 2023 – čj. ČOI 9787/23/0100  týkající se pokut uložených za porušení § 10 odst. 2 zákona o kontrole a porušení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele v letech 2018-2021.  Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 30. 1. 2023 – čj. ČOI 11078/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 31.01.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 16. 1. 2023 – čj. ČOI 6826/23/2000 týkající se výsledků  řízení se spol. INTACT – studium v zahraničí, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána jako listovní zásilka  dne 24. 1. 2023 pod čj. ČOI 10349/23/2000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 31.01.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 1. 2023 – čj. ČOI 5446/23/0100  týkající se sankcí uložených subjektům se sídlem mimo ČR v roce 2019, 2021 a 2022. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 23. 1. 2023 – čj. ČOI 9458/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 30.01.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 1. 2023 – čj. ČOI 5135/23/0100  týkající se kontroly nebezpečné hračky „Mluvící papoušek“.  Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 23. 1. 2023 – čj. ČOI 8296/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Ústecký a Liberecký - 24.01.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 5777/23/2400  ze dne 12. 1. 2023 týkající se sankce uložené spol. Bydlo, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 19. 1. 2023 –  čj. ČOI 8981/23/2400.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 20.01.2023

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 6040/23/2700 ze dne 13. 1. 2023 týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí čj. ČOI 21477/22/0100. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána datovou schránkou  dne 16. 1. 2023 –  čj. ČOI 6448/23/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 17.01.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 3. 1. 2023, čj. ČOI 1588/23/3000 týkající se sankce uložené společnosti HP TRONIC Zlín spol. s r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 10. 1. 2023 – čj. ČOI 3844/23/3000.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 17.01.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 160003/22/1000 ze dne 23. 12. 2022 týkající se poskytnutí výsledků řízení vedeného pod sp. zn. 73336/22/1000. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 10. 1. 2023 –  čj. ČOI 4428/23/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.01.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti ze dne 28. 11. 2022 čj. ČOI 147950/22/0100 týkající se poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů za sankce uložené od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022  u 10 obchodních řetězců (Lidl Česká republika, Kaufland Česká republika, Globus ČR, Hruška, spol. s r.o., skupina COOP, Penny Market, Billa, Tesco Stores ČR, Tesco Franchise Stores ČR a Macro Cash and Carry ČR). Vzhledem k rozsáhlosti vyhledávání informací v datových systémech a následné kompletaci  požadovaných dokumentů, jejich nutné anonymizaci a konzultaci s  inspektoráty ČOI byla žadateli  dne 12. 12. 2022 zasláno oznámení o požadované úhradě – čj. ČOI 154266/22/0100. Částka byla uhrazena dne 15. 12. 2022. Požadované dokumenty byly vyhledány a anonymizovány. Celkem bylo poskytnuto 143 dokumentů a přehledové tabulky ke každému subjektu. Žadateli byla odpověď zaslána doporučeně jako listovní zásilka dne 6. 1. 2023 – čj. ČOI 2163/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.01.2023

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 21. 12. 2022 – čj. ČOI 158988/22/0100  týkající se sankcí uložených za přestupky podle § 10 odst. 2 zákona o kontrole a za přestupky podle § 14 odst.1 zákona o ochraně spotřebitele. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 4. 1. 2023 – čj. ČOI 972/23/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 28.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 11. 2022 – čj. ČOI 148885/22/0100  týkající se  poskytnutí dokumentů (např. spisový řád, organizační řád, etický kodex aj.).  Žadateli byla odpověď poskytnuta  a odeslána jako listovní zásilka dne 14. 12. 2022 – čj. ČOI 154648/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 21.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 149423/22/1000 ze dne 30. 11. 2022 týkající se informace o tom, zdali  fyzická podnikající osoba uhradila České obchodní inspekci sankci uloženou ve správním řízení. Žadateli byla odpověď odeslána jako listovní zásilka  dne 14. 12. 2022 –  čj. ČOI 155714/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 29. 11. 2022 – čj. ČOI 148146/22/0100  týkající se  kontroly zařízení umožňující bezdrátové vysílání.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 12. 12. 2022 – čj. ČOI 151769/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 20.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  informaci k žádosti čj. ČOI 148142/22/1000 ze dne 28. 11. 2022 týkající se informace o podateli podnětu ke kontrole.  Žádost byla v souladu s ust. § 15 odst. 1 ZSPI a v souladu s ust. § 11 odst. 2 ZSPI rozhodnutím inspektorátu zamítnuta, vzhledem k tomu, že fyzická osoba neudělila souhlas se sdělením této informace. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo žadateli odesláno elektronicky datovou schránkou dne 13. 12. 2022 –  čj. ČOI 155962/22/1000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 16.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 24. 11. 2022 – sp. zn. ČOI 146216/22/1000  týkající se informací k novele zákona o ochraně spotřebitele v oblasti kontrol falešných recenzí a jak bude ČOI postupovat. Žádost byla podle ust. § 2 odst. 4 ZSPI rozhodnutím odmítnuta, protože na tento druh informací se předmětný zákon nevztahuje. Dotaz žadatele byl zodpovězen standardním postupem pro dotazy z řad veřejnosti, nikoli v režimu zákona ZSPI. Rozhodnutí bylo žadateli odesláno jako listovní zásilka poštou  dne 9. 12. 2022 – čj. ČOI 153203/22/0100.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 24. 11. 2022 – čj. ČOI 145067/22/0100  kolikrát prodejce předem uznal, že nevyřídil reklamaci řádně a to v souvislosti se žadatelovým řízením vedeným u ADR.  Žadateli bylo sděleno, že Česká obchodní inspekce ve svých elektronických databázových systémech nevede evidenci o tom, zda prodejce předem uznal, že nevyřídil reklamaci řádně, a tak tuto informaci nelze z těchto systémů vygenerovat. Mimo ZSPI byla odpověď doplněna o informaci, jak je vedeno řízení ADR. Odpověď byla žadateli  odeslána elektronicky datovou schránkou dne 9. 12. 2022 – čj. ČOI 153387/22/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 21. 11. 2022 – čj. ČOI 144537/22/0100  týkající se kontrol se zjištěním použití nekalých obchodních praktik v období pandemie Covid-19.  Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě dne 6. 12. 2022 – čj. ČOI 149883/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 13.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 11. 2022 – čj. ČOI 144639/22/0100  týkající se kontrol výrobku Somavedic. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě dne 6. 12. 2022 – čj. ČOI 148551/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 13.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 22 11. 2022, sp.zn. ČOI 29476/30/20 týkající se kontroly u spol. Remoraid, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 6. 12. 2022 – čj. ČOI 151357/22/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 09.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 144149/22/1000 ze dne 19. 11. 2022 týkající se rozhodnutí o uložení sankce fyzické podnikající osobě. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 2. 12. 2022 –  čj. ČOI 150076/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 06.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 15. 11. 2022, čj. ČOI 142867/22/3000 týkající se náležitostí vedeného správního řízení. Žádost byla částečně odmítnuta. Žadateli byla odpověď i rozhodnutí o odmítnutí žádosti zasláno elektronicky datovou schránkou dne 28. 11. 2022 – čj. ČOI 144955/22/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 12. 11. 2022 – čj. ČOI 141280/22/0100  týkající se přestupkového řízení v oblasti time-share. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 24. 11. 2022 – čj. ČOI 143573/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 02.12.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 11. 2022 – sp. zn. ČOI 51012/22/1000  týkající se informací k novele zákona o ochraně spotřebitele v oblasti prodeje zlevněného zboží a jakým způsobem by měl prodejce postupovat. Žádost byla podle ust. § 2 odst. 4 ZSPI rozhodnutím odmítnuta, protože na tento druh informací se předmětný zákon nevztahuje. Dotaz žadatele byl zodpovězen standardním postupem pro dotazy z řad veřejnosti, nikoli v režimu zákona ZSPI. Rozhodnutí bylo žadateli odesláno datovou schránkou  dne 24. 11. 2022 – čj. ČOI 145797/22/0100.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 29.11.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 11. 11. 2022, čj. ČOI 141667/22/3000 týkající se výsledku správního řízení se spol. ALLORA MODA, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 21. 11. 2022 – čj. ČOI 144277/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 24.11.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 142447/22/2700 ze dne 15. 11. 2022 týkající se sankce uložené společnosti Penny Market, s.r.o.. Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána doporučeně jako listovní zásilka  dne 16. 11. 2022 –  čj. ČOI 142730/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 21.11.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 23. 10. 2022, čj. ČOI 134620/22/3000 týkající se spisového materiálu k  vedenému správnímu řízení. Žádost byla rozhodnutím částečně odmítnuta. Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti zasláno elektronicky datovou schránkou dne 14. 11. 2022 – čj. ČOI 141081/22/3000, odpověď pod čj. ČOI 141059/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 14.11.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 24 10. 2022, čj. ČOI 132330/22/3000 týkající se výsledku kontroly u spol.  VIAGEM nemovitosti, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 7. 11. 2022 – čj. ČOI 136612/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 10.11.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů       odpověď k žádosti čj. ČOI 131906/22/2200 ze dne 21. 10. 2022 týkají se výsledku správního řízení se spol. HD STROM, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 3. 11. 2022 –  čj. ČOI 136986/22/2200.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 08.11.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 31. 10. 2022, čj. ČOI 134693/22/3000 týkající se výsledku správního řízení se spol.  REWIN BRNO, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 1. 11. 2022 – čj. ČOI 135293/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.11.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 11. 10. 2022 – čj. ČOI 126118/22/0100 týkající se kontrol nafukovacích skákacích hradů v letech 2019 až 2022 a výsledků vedených správních řízení. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 26. 10. 2022 – čj. ČOI 132558/22/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 02.11.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 13. 10. 2022 – čj. ČOI 127598/22/0100  týkající se problematiky poskytnutí návodů  k prodávaným výrobkům, kontrol ČOI v této oblasti a uložených sankcí za nedodržení příslušných ustanovení zákona. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 26. 10. 2022 – čj. ČOI 128898/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 01.11.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď k žádosti čj. ČOI 127391/22/1000 ze dne 13. 10. 2022 týkající se šetření podnětu na spol. Mafra, a.s. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 25. 10. 2022 –  čj. ČOI 132182/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 21.10.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 10. 10. 2022, čj. ČOI 125597/22/3000 týkající se náležitostí vedeného správního řízení. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 12. 10. 2022 – čj. ČOI 126821/22/3000.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 20.10.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 15. 9. 2022, čj. ČOI 116187/22/3000 týkající se náležitostí vedeného správního řízení. Lhůta pro poskytnutí informací byla dne 30. 9. 2022 prodloužena. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 10. 10. 2022 – čj. ČOI 122750/22/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.10.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 1. 10. 2022 – čj. ČOI 122360/22/0100 a 122363/22/0100 týkající počtu kontrol v roce 2022 a počtu uložených sankcí na základě těchto kontrol. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 12. 10. 2022 – čj. ČOI 123176/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.10.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 30. 9. 2022 – čj. ČOI 121762/22/0100  týkající se porušení některých ustanovení § 24 zákona o ochraně spotřebitele. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 12. 10. 2022 – čj. ČOI 123178/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.10.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 22. 9. 2022 – čj. ČOI 119193/22/0100  týkající se počtu podání a sankcí uložených zprostředkovatelům prodeje energií za poslední 3 roky. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 4. 10. 2022 – čj. ČOI 122682/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 30.09.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 14. 9. 2022 – čj. ČOI 115695/22/0100  týkající se poskytnutí odkazu ke zveřejněné informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 23. 9. 2022 – čj. ČOI 116423/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 27.09.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď k žádosti čj. ČOI 116600/22/1000 ze dne 12. 9. 2022 týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí o uložení sankce společnosti Euroquirurgica ČR, s.r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky  dne 20. 9. 2022 –  čj. ČOI 117351/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 13.09.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 27. 8. 2022 – čj. ČOI 108105/22/0100  týkající se příspěvku na stravování pro zaměstnance ČOI. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 6. 9. 2022 – čj. ČOI 109589/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 12.09.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti přijaté dne 1. 9. 2022, evidované pod čj. ČOI 109868/22/4000 týkající se dodavatele LPG pro čerpací stanice společnosti L-GAS LUBINA, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 7. 9. 2022 –  čj. ČOI 111743/22/4000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.09.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 8. 2022 – čj. ČOI 105077/22/0100  a žádosti čj. ČOI 108709/22/0100 ze dne 30. 8. 2022 týkající se řešení stížnosti  na vyřízení žádosti o informace podle ZSPI podané žadatelem. Žadateli byla odpověď na obě žádosti poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 1. 9. 2022 – čj. ČOI 109571/22/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.09.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 18. 8. 2022 – čj. ČOI 104295/22/0100  týkající se sankcí uložených „virtuální galerii“ www.balando.cz. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 31. 8. 2022 – čj. ČOI 108807/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 01.09.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  odpověď k žádosti čj. ČOI 104061/22/1000 ze dne 17. 8. 2022 týkající se podnětu žadatele.  Žadateli byla odpověď odeslána jako listovní zásilka poštou dne 23. 8. 2022 –  čj. ČOI 106031/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 31.08.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti čj. ČOI 106427/22/2700 ze dne 24. 8. 2022 týkající se šetření podnětu žadatele. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 24. 8. 2022 –  čj. ČOI 106519/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 31.08.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 9. 8. 2022 – čj. ČOI 100211/22/0100  týkající se sankcí uložených za přestupky při vyřizování reklamací a za pokuty za neinformování spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 22. 8. 2022 – čj. ČOI 102513/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 25.08.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 4. 8. 2022 – čj. ČOI 98642/22/0100  týkající se kontrol lahví na výrobu šlehačky. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  datovou schránkou dne 17. 8. 2022 – čj. ČOI 101485/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.08.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 2. 8. 2022 – čj. ČOI 97336/22/0100  týkající se kontrol a uložených sankcí u vyjmenovaných společností. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  datovou schránkou dne 16. 8. 2022 – čj. ČOI 101074/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 24.08.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti čj. ČOI 103237/22/2700 ze dne 16. 8. 2022 týkající se poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci sporu s podnikatelem. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 17. 8. 2022 –  čj. ČOI 103449/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 22.08.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů odpověď k žádosti čj. ČOI 101243/22/2200 ze dne 10. 8. 2022 týkají se poskytnutí rozhodnutí správního řízení. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 15. 8. 2022 –  čj. ČOI 102761/22/2200.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Ústecký a Liberecký - 22.08.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti čj. ČOI 99058/22/2400  ze dne 5. 8. 2022 týkající se výsledku správního řízení s podnikatelem. Žadateli byla informace odeslána dne 15. 8. 2022 jako doporučená listovní zásilka –  čj. ČOI 102436/22/2400.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 17.08.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 28. 7. 2022 – čj. ČOI 96126/22/0100  týkající se ukládání pokut za nepřijetí reklamace prodejcem v uplynulých pěti letech a za nesplnění informační povinnosti prodejce ve smyslu § 13 zákona o ochraně spotřebitele. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  datovou schránkou dne 10. 8. 2022 – čj. ČOI 98282/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.08.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 26. 7. 2022 – čj. ČOI 95132/22/0100  týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2022  do 30. 6. 2022. Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 5. 8. 2022 – čj. ČOI 97982/22/0100.

 

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.08.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 12. 7. 2022 – čj. ČOI 89198/22/0100  týkající se kontrol zpětného odběru obalů. Žadateli byla informace poskytnuta v elektronické podobě dne 27. 7. 2022 – čj. ČOI 92874/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.08.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 12. 7. 2022 – čj. ČOI 89506/22/0100  týkající se výsledků kontrol respirátorů spol. TEX-TECH, s.r.o. a prodeje neprůstřelných vest. Žadateli bylo sděleno, že byly provedeny inspektorátem ČOI Jihomoravský a Zlínský  kontroly několika typů respirátorů. Na základě výsledků kontroly bylo společnosti uloženo ochranné opatření spočívající v zákazu dodávání výrobků na trh a stažení výrobku z trhu a byla uložena úhrnná sankce,  a to pro   naplnění skutkové podstaty přestupku ve smyslu ust. § 24 odst. 7 písm. q) zákona o ochraně spotřebitele; dále naplnění skutkové podstaty přestupků ve smyslu ust. § 54 odst. 3 písm. a) zákona o posuzování shody; dále naplnění skutkové podstaty přestupků ve smyslu ust. § 54 odst. 3 písm. b) zákona o posuzování shody a naplnění skutkové podstaty přestupků ve smyslu ust. 54 odst. 4 písm. b) zákona o posuzování shody. Kontrola nabídky a prodeje neprůstřelných vest stále probíhá. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 27. 7. 2022 – čj. ČOI 92876/22/0100.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 28.07.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti čj. ČOI 92045/22/2700 ze dne 19. 7. 2022 týkající se poskytnutí anonymizovaného protokolu o kontrole a úředních záznamů k podání žadatele. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 21. 7. 2022 –  čj. ČOI 92592/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 28.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 11. 7. 2022 – čj. ČOI 88367/22/0100  týkající se dodržování profesionální úřední komunikace úřadu.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 21. 7. 2022 – čj. ČOI 92400/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 26.07.2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti čj. ČOI 90104/22/2700 ze dne 13.7. 2022 týkající se podání spotřebitelů na spol. ACADEMIC,a.s. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 18. 7. 2022 –  čj. ČOI 91102/22/2700.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 22.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď k žádosti čj. ČOI 88493/22/1000 ze dne 9. 7. 2022 týkající se šetření podnětu na spol. Mafra, a.s. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 15. 7. 2022 –  čj. ČOI 89155/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 29. 7. 2022 – čj. ČOI 85703/22/0100  týkající se vyřízení podnětu podaného žadatelem. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 14. 7. 2022 – čj. ČOI 88673/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 21.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 7. 7. 2022, čj. ČOI 88005/22/3000 týkající se kontroly u společnosti    OKAY,s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 13. 7. 2022 – čj. ČOI 89056/22/3000.

 

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 20.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 30. 6. 2022, čj. ČOI 86275/22/3000 týkající se stavu řízení se spol.  REWIN BRNO, s.r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 12. 7. 2022 – čj. ČOI 88722/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 17.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci k žádosti přijaté dne 7. 7. 2022, evidované pod čj. ČOI 87544/22/3100 týkající se sankce uložené společnosti KTST, s.r.o. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 12. 7. 2022 –  čj. ČOI 89300/22/3100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 14.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 4. 7. 2022, čj. ČOI 87472/22/3000 týkající se poskytnutí rozhodnutí k  řízení s podnikatelem – fyzickou osobou. Žadateli byly informace poskytnuty elektronicky datovou schránkou dne 8. 7. 2022 – čj. ČOI 87573/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 12.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 29. 6. 2022, čj. ČOI 85369/22/3000 týkající se výsledku kontroly u společnosti Fulgur, spol. s r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 4. 7. 2022 – čj. ČOI 85492/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 11.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 24. 6. 2022, čj. ČOI 83564/22/3000 týkající se stavu řízení s podnikatelem. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 4. 7. 2022 – čj. ČOI 84694/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 07.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti ze dne 22. 6. 2022, sp.zn. ČOI 607/30/22 týkající se kontroly u společnosti HP TRONIC Zlín spol. s r.o. Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 1. 7. 2022 – čj. ČOI 84771/22/3000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 01.07.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 15. 6. 2022 – čj. ČOI 79646/22/0100  týkající se řízení ADR při pronajímání bytů. Žadateli byla odpověď zaslána  elektronicky dne 27. 6. 2022 – čj. ČOI 83001/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.06.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 8. 6. 2022 – čj. ČOI 76948/22/0100  týkající se zaslání dokumentů k řízení za diskriminaci. Žadateli byly poskytnuty anonymizované dokumenty a odpověď zaslána v elektronicky datovou schránkou dne 15. 6. 2022 – čj. ČOI 77048/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.06.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 30. 5. 2022 – čj. ČOI 72428/22/0100  týkající se výše uložených pokut jednotlivými inspektoráty v letech 202, 2021 a za období od 1.1. do 31.5.2022 a výše uložených sankcí za porušení § 6 odst. 1 zákona č. 90/2016. Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky  datovou schránkou dne 13. 6. 2022 – čj. ČOI 73890/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE
Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 17.06.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  odpověď k žádosti čj. ČOI 71463/22/1000 ze dne 26. 5. 2022 týkající se informací ke kontrole obalů.  Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 10. 6. 2022 –  čj. ČOI 77083/22/1000.

Dokument ke stažení ZDE
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 13.06.2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 26. 5. 2022 – čj. ČOI 69449/22/0100  týkající se  kontroly e-shopu Zenkys.cz.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 6. 6. 2022 – čj. ČOI 73613/22/0100.

Dokument ke stažení ZDE