Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 12.12.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30. 11. 2018 na žádost týkající se správního řízení se společností PRESIZA, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 28. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 154951/18/3000, týkající se správního řízení se společností PRESIZA, s.r.o.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 30. 11. 2018 – čj. ČOI 155938/18/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 10.12.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 11. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření na stížnost na společnost Innogy Energie, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 21. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 151500/18/3000, týkající se výsledku šetření na stížnost na společnost Innogy Energie, s.r.o.

 Žadateli byla odpověď poskytnuta dopisem jako listovní zásilka (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 11. 2018 – čj. ČOI 154233/18/3000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 06.12.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 11. 2018 na žádost týkající se výsledků řízení s podnikatelem.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 20. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 151192/18/2700 týkající se výsledku řízení s podnikatelem.

Informace byly žadateli poskytnuty dne 23. 11. 2018 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 152494/18/2700.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 05.12.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 11. 2018 na žádost týkající se uložení sankce podnikateli.

České obchodní inspekci – inspektorátu  Plzeňskému  a Karlovarskému se    sídlem v Plzni byla dne 9. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 141682/18/2200, týkající se uložení sankce podnikateli.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 23. 11. 2018 – čj. ČOI 152805/18/2200.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 04.12.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26. 11. 2018 na žádost týkající se sankce za porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 17. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 150093/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se sankce za porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formě PDF) dne 26. 11. 2018 – čj. ČOI 152141/18/0100.  

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 23.11.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13. 11. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele v provozovně Stylová vinárna.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 8. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 145910/18/3000, týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele v provozovně Stylová vinárna.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 11. 2018 – čj. ČOI 146870/18/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 22.11.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13. 11. 2018 na žádost týkající se činnosti podnikatele.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 7. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 144694/18/3000, týkající se činnosti podnikatele.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 11. 2018 – čj. ČOI 146942/18/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.11.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 12. 11. 2018 na žádost týkající se výkladu rozhraniční působnosti mezi ČOI, SZPI, živnostenskými úřady a ERÚ v případě udělování sankcí za nekalé obchodní praktiky dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 5. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 143359/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výkladu rozhraniční působnosti mezi ČOI, SZPI, živnostenskými úřady a ERÚ v případě udělování sankcí za nekalé obchodní praktiky dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  

Vzhledem k tomu, že se žadatel domáhal výkladu  kontrolní působnosti ČOI a dalších dozorových orgánů, byla žádost rozhodnutím zamítnuta a žadateli bylo sděleno, že odpověď mu bude poskytnuta v zákonné 30 denní lhůtě mimo režim ZSPI.

Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti a informace o tom, že mu bude odpověď poskytnuta mimo režim ZSPI a to v zákonné 30 denní lhůtě, zaslána jako listovní zásilka na dodejku dne 12. 11. 2018 – čj. ČOI 145624/18/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.11.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12. 11. 2018 na žádost týkající se vyřízení jeho žádosti z roku 2013 a následné stížnosti.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 3. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 143056/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se vyřízení jeho žádosti z roku 2013 a následné stížnosti.

Žadateli byly znovu poskytnuty informace zaslané již jednou a to 10. 1. 2014 čj. ČOI 2963/14/0100 na žádost týkající se ujednání o ceně tepelné energie uzavírané mezi ČOI a dodavatelem tepla na rok 2008, 2011, 2012, 2013 a 2014, včetně kopie dodejky z 15. 1. 2014 s převzetím odpovědi.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 13. 11. 2018 – čj. ČOI 145534/18/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 14.11.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 11. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření provedeného na základě podnětu žadatele.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne     26. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod Sp. zn. ČOI 1203/30/18, týkající se výsledku šetření provedeného na základě podnětu žadatele.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 11. 2018 – čj. ČOI 140509/18/3000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 14.11.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 11. 2018 na žádost týkající se pokuty uložené podnikateli.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 22. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 136876/18/0100 týkající se pokuty uložené podnikateli.

Informace byly tazateli poskytnuty dne 5. 11. 2018 (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 143157/18/2700.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.11.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 11. 2018 na žádost týkající se sankcí jím definovaným obchodním řetězcům v roce 2018.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 25. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 138576/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se sankcí uložených jím definovaným obchodním řetězcům v roce 2018.

Žadateli byly poskytnuty informace o uložených sankcích obchodním řetězcům vydefinovaným v žádosti a to s výší uložené pokuty, popisu porušení, data kontroly a místa, kde byla kontrola provedena.  

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 5. 11. 2018 – čj. ČOI 141896/18/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 02.11.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24. 10. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele v provozovně v Brně.

Obchodní inspekci inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 18. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 134056/18/3000, týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele v provozovně v Brně.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 24. 10. 2018 – čj. ČOI 137652/18/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 01.11.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 10. 2018 na žádost týkající se výsledků šetření na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byly dne 15. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 132782/18/3000 týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 10. 2018 – čj. ČOI 136548/18/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 29.10.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 10. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele v provozovně SportBar Cristal.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 27. 9. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 124514/18/0100, týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele v provozovně SportBar Cristal.    

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 10. 2018 – čj. ČOI 135091/18/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 26.10.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 10. 2018 na žádost týkající se výsledků šetření u spol. Výkupna, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byly dne 7. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 128823/18/0100, týkající se výsledku šetření u spol. Výkupna, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 15. 10. 2018 – čj. ČOI 131985/18/3000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 25.10.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 10. 2018 na žádost týkající se podání čj. 130412/18/0100.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 12. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp. zn. ČOI 132069/18/2700 týkající se podání čj. 130412/18/0100.

Žadateli bylo podání podané údajně žadatelem, který ho však ČOI nezaslal, poskytnuto dne 15. 10. 2018 – čj. ČOI 132382/18/2700.  

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 25.10.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 15. 10. 2018 na žádost týkající se zaslání spisového materiálu ke správnímu řízení.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     2. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 126343/18/1000 týkající se zaslání spisového materiálu ke správnímu řízení.

Žadateli byly požadované materiály poskytnuty a odpověď odeslána doporučeně jako listovní zásilka dne 15. 10. 2018 – čj. ČOI 131790/18/1000.

 

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 24.10.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12. 10. 2018 na žádost týkající se kontroly u společnosti Horák – CZ, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 27. 9. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 125714/18/0100 týkající se kontroly u společnosti Horák – CZ, s.r.o.

Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12. 10. 2018 – čj. ČOI 128001/18/2500.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 24.10.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 10. 2018 na žádost týkající se kontroly v hotelu Premier.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 8. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 129838/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontroly v hotelu Premier.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE a  ZDE ve formátu PDF) dne 15. 10. 2018 – čj. ČOI 130017/18/0100.  

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 22.10.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12. 10. 2018 na žádost týkající se pokuty uložené podnikateli.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 10. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 130495/18/2700 týkající se pokuty uložené podnikateli.

Informace byly tazateli poskytnuty dne 12. 10. 2018 (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) – čj. ČOI 131475/18/2700.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.10.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 8. 10. 2018 na žádost týkající se podnětů či stížností podaných na žadatele.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 3. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 127529/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se podnětů či stížností podaných na žadatele.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 10. 2018 – čj. ČOI 127956/18/0100.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 08.10.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26. 9. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření a výše uložené pokuty.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 19. 9. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 121452/18/3000, týkající se výsledku šetření a výše uložené pokuty.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 26. 9. 2018 – čj. ČOI 123135/18/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 05.10.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26. 9. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 19. 9. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 120494/18/3000, týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 9. 2018 – čj. ČOI 121657/18/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 27.09.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 9. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti TOSPUR,  s. r. o.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 11. 9. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 117085/18/3000, týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti  TOSPUR, s. r. o.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 19. 9. 2018 – čj. ČOI 118636/18/3000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 27.09.2018

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 9. 2018 na žádost týkající se výsledků správního řízení.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové  byla dne 9. 9. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 116149/18/2700 týkající se výsledků správního řízení.

Informace byly tazateli poskytnuty dne 18. 9. 2018 (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 120361/18/2700.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 26.09.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 3. 2018 na žádost týkající se výsledků šetření na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byly dne 7. 9. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidované pod čj. ČOI 115937/18/3000 týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 17. 9. 2018 – čj. ČOI 118188/18/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 24.09.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 9. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 10. 9. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 116439/18/3000, týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 9. 2018 – čj. ČOI 118739/18/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 21.09.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 6. 9. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření u společnosti Whitebox, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 29. 8. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 111904/18/3000, týkající výsledku šetření u společnosti Whitebox, s.r.o.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 6. 9. 2018 – čj. ČOI 113332/18/3000.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 20.09.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 9. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření na podnět žadatele. 

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 4. 9. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 114423/18/3000, týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 9. 2018 – čj. ČOI 116511/18/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 18.09.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 7. 9. 2018 na žádost týkající se kontroly u společnosti VV Auto.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 14. 8. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 105104/18/1000 týkající se kontroly u společnosti VV Auto.

Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně jako listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 9. 2018 –  čj. ČOI 115791/18/1000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 12.09.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci poskytnutou dne 28. 8. 2018 na žádost týkající se výsledků šetření na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 20. 8. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 107636/18/3000 týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

Žadateli byly poskytnuty požadované dokumenty – záznam o úkonech před kontrolou, zahájení kontroly, protokol o kontrole. Povinný subjekt poskytl pouze ty informace, které vznikly při plnění kontrolní činnosti jeho vlastní činností. Informace, které získal povinný subjekt od třetích osob při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti a které žadatel také požadoval (např. vyjádření kontrolovaných osob aj.), v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 ZSPI povinný subjekt neposkytl a rozhodnutím částečně odmítl.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky, rozhodnutí bylo odesláno jako doporučená listovní zásilka dne 28. 8. 2018 – čj. ČOI 110449/18/3000 a 109407/18/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.09.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 8. 2018 na žádost týkající se činnosti prošetřovatele ČOI.   

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 8. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 109573/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se činnosti prošetřovatele ČOI.

Žadateli byla odpověď zaslána jako doporučená listovní zásilka (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 27. 8. 2018 – čj. ČOI 110331/18/0100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 04.09.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 22. 8. 2018 na žádost týkající se kontroly prodeje alkoholu mladistvým v provozovnách v Praze 1 a 5.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 3. 8. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 99915/18/1000 týkající se kontroly prodeje alkoholu mladistvým v provozovnách v Praze 1 a 5.

Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně jako doporučená listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22. 8. 2018 –  čj. ČOI 108625/18/1000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 31.08.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 21. 8. 2018 na žádost týkající se výsledků šetření na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byly dne 17. 8. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 106522/18/3000 týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 28. 8. 2018 – čj. ČOI 107445/18/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 20.08.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 8. 8. 2018 na žádost týkající se kontroly na základě podnětu.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 3. 8. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 100112/18/1000 týkající se kontroly na základě podnětu.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 8. 8. 2018 –  čj. ČOI 101827/18/1000.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 17.08.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPI), informaci poskytnutou dne 6. 8. 2018 na žádost týkající se kontroly u společnosti BNM-Medical Czech SE.   

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byl dne 8. 6. 2018 doručen dopis čj. ČOI 76145/18/0100 týkající se kontroly u společnosti BNM-Medical Czech SE, který byl následně vyhodnocen jako žádost podle ZSPI. Protože z obsahu dopisu nebylo zřejmé, čeho se žadatel konkrétně domáhá, byla mu v souladu s příslušným ustanovením ZSPI dne 29. 6. 2018 zaslána výzva k upřesnění žádosti. Žadatel žádost upřesnil dne 20. 7. 2018 (čj. ČOI 93853/18/0100).   Žadateli byly poskytnuty dokumenty  vztahující se k předmětné kontrole  – příkaz o uložení pokuty, oznámení o zahájení kontroly a úřední záznam.  

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 6. 8. 2018 – čj. ČOI 99757/18/0100.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 10.08.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30. 7. 2018 na žádost týkající se poskytnutí kopií rozhodnutí o uložení pokuty za přestupek, kdy prodávající návod k obsluze prodávaného výrobku poskytl spotřebiteli jinak, než zákonem stanovenou formou, zejména v elektronické podobě (na datovém nosiči, samotném prodávaném přístroji) nebo odkazem na www stránky (tj. kdy byl porušen § 9 odst. 1zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dále jen ZOS).

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezského se sídlem v Ostravě byla dne 17. 7. 2018 pod sp.zn. ČOI 94389/17/4000  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí  kopií rozhodnutí o uložení pokuty za výše uvedený přestupek v pravomoci tohoto inspektorátu.

Žadateli bylo sděleno, že přestupek, který by striktně splňoval požadavky žadatele uvedené za slovem „zejména“, příslušným inspektorátem postihován nebyl, a proto se odpověď týká všech případů, kdy prodávající poskytl zákonem požadované informace v rozporu s § 9 odst. 1 ZOS, resp. tyto informace spotřebiteli neposkytl vůbec. Žadateli bylo poskytnuto 8 anonymizovaných rozhodnutí o uložení pokuty v předmětné věci.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 30. 7. 2018 – čj. ČOI 97780/18/4000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 06.08.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 27. 7. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření ve věci reklamace dodávky vytápění.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 19. 7. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 93534/18/2000, týkající se výsledku šetření ve věci reklamace dodávky vytápění.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 27. 7. 2018 pod čj. ČOI 96142/18/2000.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 06.08.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25. 7. 2018 na žádost týkající se výsledku správního řízení u podnikatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 19. 7. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 93221/18/3000, týkající se výsledku správního řízení u podnikatele

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 25. 7. 2018 – čj. ČOI 94399/18/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 03.08.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 7. 2018 na žádost týkající se stavu šetření na základě podnětu u společnosti se sídlem v Příbrami.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     18. 7. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 92864/18/1000 týkající se stavu šetření na základě podnětu u společnosti se sídlem v Příbrami.  

Žadateli bylo sděleno, že kontrola u společnosti byla ukončena 20. 12. 2017 a v současné době probíhá řízení o přestupku, z jehož spáchání je společnost podezřelá.

Žadateli byly požadované informace poskytnuty a to elektronicky dne 23. 7. 2018 – čj. ČOI 94364/17/1000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 02.08.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 7. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření u společnosti Nejlepší bydlení realitní společnost.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 19. 7. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 93402/18/3000, týkající se výsledku šetření u společnosti Nejlepší bydlení realitní společnost.  

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 7. 2018 – čj. ČOI 94725/18/3000.

 

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 02.08.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 23. 7. 2018 na žádost týkající se kontroly u společnosti VV Auto.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     19. 7. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 93467/18/1000 týkající se kontroly u společnosti VV Auto.

Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně jako listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 7. 2018 –  čj. ČOI 94450/18/1000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 26.07.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16. 7. 2018 na žádost týkající se šetření spojeného s prodejem mobilního telefonu obchodní společností Daily Trade. 

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 9. 7. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 88510/18/3000, týkající se šetření spojeného s prodejem mobilního telefonu obchodní společností Daily Trade. 

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16. 7. 2018 – čj. ČOI 91629/18/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.07.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 7. 2018 na žádost týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2018  do 30. 6. 2018.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 28. 6. 2018 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 85660/18/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2018 do 30.6.2018.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 11. 7. 2018 – čj. ČOI 89795/18/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 19.07.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 7. 2018 na žádost týkající se výrobku nahlášeného do Rapexu – dětské houpačky Beruška.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 6. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 84693/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výrobku nahlášeného do Rapexu – dětské houpačky Beruška.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 10. 7. 2018 – čj. ČOI 85538/18/0100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 13.07.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 3. 7. 2018 na žádost týkající se kontroly u čerpací stanice v Kolíně.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     2. 7. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 86786/18/1000 týkající se kontroly u čerpací stanice v Kolíně.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDEZDE  ve formátu PDF) dne 3. 7. 2018 –  čj. ČOI 87258/18/1000.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.07.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 7. 2018 na žádost týkající se pokuty uložené ČOI Úřadem na ochranu hospodářské soutěže.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 25. 6. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 83783/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající pokuty uložené ČOI Úřadem na ochranu hospodářské soutěže.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formě PDF) dne 29. 6. 2018 – čj. ČOI 84144/18/0100.  

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 10.07.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 7. 2018 na žádost týkající se řízení se společností Envona.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 22. 6. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 83112/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající řízení se společností Envona.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE ve formě PDF) dne 29. 6. 2018 – čj. ČOI 83189/18/0100.  

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 29.06.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 22. 6. 2018 na žádost týkající se nákladů na nakupovaný papír, tiskárny, tonery, údržbu a servis tiskáren, nákup SW a HW, počtu tiskáren a uživatelů, hlavního dodavatele těchto zařízení v letech 2015, 2016 a 2017.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 6. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 71690/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se nákladů na nakupovaný papír, tiskárny, tonery, údržbu a servis tiskáren, nákup SW a HW, počtu tiskáren a uživatelů, hlavního dodavatele těchto zařízení v letech 2015, 2016 a 2017.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 22. 6. 2018 – čj. ČOI 74012/18/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 22.06.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 6. 2018 na žádost týkající se počtu a data podaných podnětů na společnost žadatele.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 5. 6. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 74881/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu a data podaných podnětů na společnost žadatele.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 11. 6. 2018 – čj. ČOI 75503/18/0100.  

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 21.06.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 6. 2018 na žádost týkající se výsledku kontroly u  podnikatele.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 4. 6. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 74234/18/3000, týkající se výsledku kontroly u podnikatele.  

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 11. 6. 2018 – čj. ČOI 77043/18/3000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 21.06.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 8. 6. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření u společnosti eRmail Company.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezského se sídlem v Ostravě byla dne 3. 6. 2018 pod sp.zn. ČOI 74549/18/4000  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledku šetření u společnosti eRmail Company.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 8. 6. 2018 – čj. ČOI 76247/18/4000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 21.06.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 6. 2018 na žádost týkající se  v první části řízení o Obvodního soudu pro Prahu 1 a ve druhé části, s odkazem na informace zveřejněné v médiích, žádostí o náhradu škody ve věci „kauza dieselgate“.   

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 69117/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se řízení o Obvodního soudu pro Prahu 1 a žádostí o náhradu škody ve věci „kauza dieselgate“. Žadateli byly k první části žádosti poskytnuty požadované dokumenty v anonymizované podobě – žaloba, rozsudek a usnesení  a ke druhé části žádosti sděleno, že Česká obchodní inspekce neeviduje žádné žádosti o náhradu škody a nevede žádná soudní řízení o náhradu újmy, k těmto účelům tedy nevyužívá ani služby žádné externí advokátní kanceláře.  

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 8. 6. 2018 – čj. ČOI 71346/18/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 18.06.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 6. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření u společnosti Eduardo Royal Residence, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 30. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 71709/18/3000, týkající výsledku šetření u společnosti Eduardo Royal Residence, s.r.o.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 6. 2018 – čj. ČOI 77262/18/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 15.06.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4. 6. 2018 na žádost týkající se sankcí uložených společnosti CZC.cz, s.r.o.   

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 68725/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se sankcí uložených společnosti CZC.cz, s.r.o.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDEZDE ve formátu PDF) dne 4. 6. 2018 – čj. ČOI 71343/18/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.06.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci ze dne 7. 6. 2018  týkající se způsobu postupu a jaká opatření ČOI v souvislosti s omezením působení vozidel dotčených emisní kauzou přijme.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZSPI“), evidovaná pod čj. ČOI 68621/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se způsobu postupu a jaká opatření ČOI v souvislosti s omezením působení vozidel dotčených emisní kauzou přijme. Vzhledem k tomu, že požadované informace nemá povinný subjekt nikde zaznamenané a tato informace ke dni zpracování žádosti neexistuje, není tak splněn jeden z pojmových znaků informace vymezený v ust. § 3 odst. 3 ZSPI. Dále dle ust. § 2 odst. 4 ZSPI se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Proto byla žádost odmítnuta.     

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 7. 6. 2018 – čj. ČOI 73753/18/0100.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 14.06.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 6. 6. 2018 na žádost týkající se poskytnutí kopií dokladů předložených kontrolovanou společností v rámci kontroly.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 4. 6. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále „ZSPI“), evidovaná pod sp.zn. ČOI 73601/18/2000, týkající se poskytnutí kopií dokladů předložených kontrolovanou společností v rámci kontroly.  V posuzované věci povinný subjekt konstatuje, že požadované doklady získal v postavení kontrolního orgánu při kontrole od uvedené společnosti v postavení kontrolované osoby a s odvoláním na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, se tyto dokumenty dle § 11 odst. 3 ZSPI neposkytují.      

Žadateli byla odpověď, resp. rozhodnutí o odmítnutí žádosti zasláno elektronicky datovou schránkou dne 6. 6. 2018 pod čj. ČOI 74928/18/2000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 14.06.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4. 6. 2018 na žádost týkající se výsledků šetření na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 29. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 71782/18/3000 týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 4. 6. 2018 – čj. ČOI 72654/18/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.06.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 5. 2018 na žádost týkající se informací k uloženým nejvyšším pokutám v roce 2016, 2017 a 2018, nejvyšším pokutám za porušení zákona 634/1992 a nejvyšším pokutám za e-shopy.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 14. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 63707/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se informací k uloženým nejvyšším pokutám v roce 2016, 2017 a 2018, nejvyšším pokutám za porušení zákona 634/1992 a nejvyšším pokutám za e-shopy.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 5. 2018 – čj. ČOI 64449/18/0100.  

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.06.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 6. 2018 na žádost týkající se kontrol u společnosti TianDe.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 26. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 70332/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající kontrol u společnosti TianDe.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 6. 2018 – čj. ČOI 71353/18/0100.  

 

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.06.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 6. 2018 na žádost týkající se počtu podání spotřebitelů na  společnosti vyspecifikované v žádosti.   

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 66768/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu podání spotřebitelů na společnosti vyspecifikované v žádosti.  

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 1. 6. 2018 – čj. ČOI 69273/18/0100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 07.06.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 28. 5. 2018 na žádost týkající se kontroly označování cen v prodejních automatech.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     16. 5. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 65788/18/1000 týkající se kontroly označování cen v prodejních automatech.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 28. 5. 2018 –  čj. ČOI 70973/18/1000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 06.06.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 28. 5. 2018 na žádost týkající se kontrol označování cen v prodejních automatech.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 16. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 65819/18/2000, týkající se kontrol cen v prodejních automatech.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 28. 5. 2018 pod čj. ČOI 69911/18/2000.

 

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 06.06.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 5. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření ponožek Batac Classic-Black a navazující na předcházející žádosti žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezského se sídlem v Ostravě byla dne 22. 3. 2018 pod sp.zn. ČOI 125522/17/0100  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledku šetření ponožek Batac Classic-Black.

Žadateli bylo sděleno, že šetření bylo ukončeno a že proběhly zkoušky ve zkušební laboratoři za účelem ověření deklarovaného materiálového složení výrobku a uváděných vlastností. Rozborem bylo zjištěno, že materiálové složení vzorku neodpovídalo deklarovanému složení uvedeným na výrobku. Tím bylo prokázáno, že výrobek nesplnil požadavek podle čl. 15 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků, což bude předmětem řízení o přestupku.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 23. 5. 2018 – čj. ČOI 68742/18/4000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 05.06.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 5. 2018 na žádost týkající se kontrol označování cen v prodejních automatech.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 17. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 65870/18/3000, týkající kontrol označování cen v prodejních automatech.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 28. 5. 2018 – čj. ČOI 67877/18/3000.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 04.06.2018

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24. 5. 2018 na žádost týkající se kontrol označování cen v prodejních automatech.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 24. 5. 2018 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 65861/18/2400 týkající se kontrol označování cen v prodejních automatech.

Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 24. 5. 2018 – čj. ČOI 68716/18/2400.

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 04.06.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 5. 2018 na žádost týkající se výsledku kontroly u  podnikatele.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 64833/18/3000, týkající se výsledku kontroly u podnikatele.  

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 5. 2018 – čj. ČOI 65903/18/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 31.05.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 5. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti Quantum, a. s.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 17. 5. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 66487/18/3000, týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti Quantum a.s.    

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 23. 5. 2018 – čj. ČOI 67608/18/3000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 31.05.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 24. 5. 2018 na žádost týkající se informace, zda bylo vedeno řízení se společností, kvůli povinnosti uvést k prodávaným výrobkům návod v české jazyce.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 24. 5. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 69025/18/1000 týkající se informace, zda bylo vedeno řízení se společností, kvůli povinnosti uvést k prodávaným výrobkům návod v české jazyce.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 24. 5. 2018 –  čj. ČOI 69459/18/1000.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.05.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 9. 5. 2018 na žádost týkající se stížností a podání na společnost žadatele.   

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 25. 4. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 57001/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se stížností a podání na společnost žadatele.  

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 5. 2018 – čj. ČOI 61328/18/0100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 14.05.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 5. 2018 na žádost týkající se vyřízení jeho podání (stížnosti).   

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 4. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 55556/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se vyřízení jeho podání (stížnosti).

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 7. 5. 2018 – čj. ČOI 59349/18/0100.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 11.05.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 5. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 24. 4. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 56098/18/3000, týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 2.5. 2018 – čj. ČOI 58617/18/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 11.05.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 5. 2018 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí, u nichž klamavá obchodní praktika spočívala v prodeji výrobků zakázaných dle Nařízení komise (ES) č. 2015/1428.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 16. 4. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 52588/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající poskytnutí rozhodnutí, u nichž klamavá obchodní praktika spočívala v prodeji výrobků zakázaných dle Nařízení komise (ES) č. 2015/1428.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 2. 5. 2018 – čj. ČOI 56886/18/0100.  

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 10.05.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 4. 2018 na žádost týkající se počtu podání vůči společnosti žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně  byla dne 26. 4. 2018 pod čj. ČOI 57160/18/3000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se počtu podání vůči společnosti žadatele.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 27. 4. 2018 – čj. ČOI 58525/18/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 07.05.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 4. 2018 na žádost týkající se kontrolních šetření na základě podnětu žadatele ve věci odběru vzorků obsahujících netextilní části živočišného původu.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 3. 4. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 45801/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrolních šetření na základě podnětu žadatele ve věci odběru vzorků obsahujících netextilní části živočišného původu.

 Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formě PDF) dne 27. 4. 2018 – čj. ČOI 48723/18/0100.  

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 04.05.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 20. 4. 2018 na žádost týkající se kontroly 101307190013401.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     18. 4. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 53826/18/1000 týkající se kontroly 101307190013401.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20. 4. 2018 –  čj. ČOI 54597/18/1000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 04.05.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 23. 4. 2018 na žádost týkající se hodnoty naměřeného oktanového čísla.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 17. 4. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 52648/18/2000, týkající se hodnoty naměřeného oktanového čísla.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 4. 2018 pod čj. ČOI 55318/18/2000.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 03.05.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24. 4. 2018 na žádost týkající se kontrol dodržování povinností stanovených v     ust. § 9 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru od roku 2011 dosud.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 27. 3. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 43256/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol dodržování povinností stanovených v ust. § 9 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru od roku 2011 dosud. Žadateli byly poskytnuty informace o počtu kontrol, o zjištěných porušeních, přehled o tom, který inspektorát kontrolu prováděl a přehled uložených sankcí v letech 2011 – 2017.   

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 23. 4. 2018 – čj. ČOI 49940/18/0100.  

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 24.04.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12. 4. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření u společnosti Hadex, spol. s r.o. na provedeného na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezského se sídlem v Ostravě byla dne 5. 4. 2018 pod sp.zn. ČOI 5153/18/0100  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledku šetření u společnosti Hadex, spol. s r.o. provedeného na podnět žadatele.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12. 4. 2018 – čj. ČOI 50384/18/4000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 23.04.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10. 4. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti FB Invest, s.r.o.    

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 5. 4. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 4690/18/3000, týkající se výsledku šetření provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti FB Invest, s.r.o.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10. 4. 2018 – čj. ČOI 48673/18/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 20.04.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12. 4. 2018 na žádost týkající se výsledku správního řízení u podnikatele vedeného na podnět žadatele.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 4. 4. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 46803/18/3000, týkající se  výsledku správního řízení u podnikatele vedeného na podnět žadatele. U podnikatele byla na základě podnětu provedena kontrola a vzhledem k tomu, že podnikatel neposkytl správnímu orgánu potřebnou součinnost k prošetření podnětu, byla mu uložena pokuta ve výši 10 000, – Kč a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1 000, – Kč. Žadateli byla zaslána kopie pravomocného rozhodnutí o uložení sankce. V současné době je s podnikatelem vedeno správní řízení, které není dosud pravomocně ukončeno. Žadatel dále požadoval informaci o tom, zdali byla u společnosti Oryxon invest, s.r.o. provedena kontrola. Žadateli bylo sděleno, že u této společnosti doposud nebyla žádná kontrola provedena.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 12. 4. 2018 – čj. ČOI 48625/18/3000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 16.04.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 4. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezského se sídlem v Ostravě byla dne 22. 3. 2018 pod sp.zn. ČOI 125522/17/0100  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 4. 2018 – čj. ČOI 46880/18/4000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 16.04.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 6. 4. 2018 na žádost týkající se působení ČOI při uplatňování práv z duševního vlastnictví.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 27. 3. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 43326/18/2000, týkající se působení ČOI při uplatňování práv z duševního vlastnictví.

Žadateli byly poskytnuty informace k případům značky Apple, Scholl, Tangle Teezer a to za období 2012 až 2017 ve struktuře – rok vzniku případu, způsob a místo zjištění porušení práv z duševního vlastnictví, druh zboží porušující právo z duševního vlastnictví, vyčíslená hodnota zabaveného zboží, způsob posouzení, způsob uskladnění, způsob likvidace zabaveného zboží, výše uložené sankce a zdali byl proti rozhodnutí podán odpor. V části žádosti o poskytnutí textů posudků a posouzení, zda se jedná o nedovolené napodobeniny/padělky byla žádost o informace rozhodnutím odmítnuta.  

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 6. 4. 2018 pod čj. ČOI 47458/18/2000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 13.04.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 3. 4. 2018 na žádost týkající se likvidace padělků.   

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 3. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 38176/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se likvidace padělků. Žadateli byly poskytnuty požadované dokumenty – příkaz k propadnutí výrobků a kopie protokolu o zničení.  

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 3. 4. 2018 – čj. ČOI 43889/18/0100.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 09.04.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 29. 3. 2018 na žádost týkající se informace, zda byla na uvedené subjekty podána na ČOI stížnost, návrh či podnět.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     26. 3. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 42750/18/1000 týkající se informace, zda byla na uvedené subjekty podána na ČOI stížnost, návrh či podnět. 

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 3. 2018 –  čj. ČOI 44463/18/1000.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 05.04.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 3. 2018 na žádost týkající se výsledku kontroly při prodeji kaprů.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezskému se sídlem v Ostravě byla dne 19. 3. 2018 pod sp.zn. ČOI 168061/16/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledku kontroly při prodeji kaprů.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 3. 2018 – čj. ČOI 41451/18/4000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 29.03.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 20. 3. 2018 na žádost týkající se kontroly u společností PATREAL, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15. 3. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 37050/18/3000, týkající se kontroly u společnosti PATREAL, s.r.o.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 20. 3. 2018 – čj. ČOI 38285/18/3000.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 26.03.2018

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 3. 2018 na žádost týkající se kontroly u společnosti Super – čtyřkolky.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 1. 3. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 30619/18/0100 týkající se kontroly u společnosti Super – čtyřkolky.

Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) datovou schránkou dne 15. 3. 2018 – čj. ČOI 36630/18/2400.

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 26.03.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12. 3. 2018 na žádost týkající se výsledku kontroly u spol. Autoexpress ČR spol. s r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Olomouckému a Moravskoslezskému se sídlem v Ostravě byla dne 1. 3. 2018 pod čj. ČOI 31030/18/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledku kontroly u spol. Autoexpress ČR spol. s r.o.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 12. 3. 2018 – čj. ČOI 35608/18/3100.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.03.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12. 3. 2018 na žádost týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci ústředního ředitele a ředitelů inspektorátů. 

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 23. 2. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 27624/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci ústředního ředitele a ředitelů inspektorátů. Žadateli byly požadované informace poskytnuty v anonymizované podobě.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 12. 3. 2018 – čj. ČOI 33780/18/0100.  

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 19.03.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 9. 3. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření u společnosti ESKO-MAX, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 5. 3. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 32096/18/3000, týkající výsledku šetření u společnosti ESKO-MAX, s.r.o.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 9. 3. 2018 – čj. ČOI 33966/18/3000.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 19.03.2018

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 8. 3. 2018 na žádost týkající se likvidace zabavených padělků.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 28. 2. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 29941/18/2400 týkající se likvidace zabavených padělků.

Žadateli byla odpověď poskytnuta  v písemní podobě a odeslána jako listovní doporučená zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 8. 3. 2018 – čj. ČOI 33656/18/2400.

Inspektorát Ústecký a Liberecký - 15.03.2018

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 6. 3. 2018 na žádost týkající se poskytnutí dokumentů zařazených ve spise čj. ČOI 57406/17/2400.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 19. 2. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 25211/17/0100 týkající se poskytnutí některých dokumentů zařazených ve spise čj. ČOI 57406/17/2400. Požadované dokumenty byly žadateli poskytnuty.

Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky datovou schránkou dne 6. 3. 2018 – čj. ČOI 28672/18/2400.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 14.03.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 3. 2018 na žádost týkající se správního řízení se společností TLAMKA, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 26. 2. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 28297/18/3000, týkající správního řízení se společností TLAMKA, s.r.o.   

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 3. 2018 – čj. ČOI 31765/18/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 13.03.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 3. 2018 na žádost týkající se pronájmu bytů/domů ve vlastnictví České obchodní inspekce zaměstnancům, případně soukromým osobám. 

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 21. 2. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 26319/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pronájmu bytů/domů ve vlastnictví České obchodní inspekce zaměstnancům, případně soukromým osobám.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení ZDE ve formě PDF) dne 7. 3. 2018 – čj. ČOI 30671/18/0100.  

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 13.03.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 3. 2018 na žádost týkající se výsledků šetření na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byly dne 5. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidované pod čj. ČOI 3324/18/3000 a čj. ČOI 3330/18/3000, týkající se výsledku šetření na podnět žadatele. Žadatel byl vyzván k doplnění náležitostí žádosti.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 3. 2018 – čj. ČOI 31595/18/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.03.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27. 2. 2018 na žádost týkající se přehledu nejvyšších pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2017 v oblasti veřejného stravování.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 2. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 20872/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se přehledu nejvyšších pravomocných pokut udělených ČOI v roce 2017 v oblasti veřejného stravování.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formě PDF) dne 27. 2. 2018 – čj. ČOI 27882/18/0100.  

 

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 09.03.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 3. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti Quantum, a. s.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 27. 2. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 29234/18/3000, týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti Quantum a.s.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 3. 2018 – čj. ČOI 30371/18/3000.

Inspektorát Jihočeský a Vysočina - 08.03.2018

ČOI zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace poskytnuté dne 28. 2. 2018 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí ve věci vedené ve spisu sp. zn. 93105/17/2000.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihočeskému a Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích byla dne 12. 2. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 21710/18/2000, týkající se poskytnutí rozhodnutí ve věci vedené ve spisu sp. zn. 93105/17/2000. Vzhledem k tomu, že ve věci vedené ve spisu sp.zn. 93105/17/2000 nebylo dosud vydáno rozhodnut, tudíž požadovaná informace neexistuje, byla žádost o informace rozhodnutím odmítnuta.  

Žadateli byla odpověď, resp. rozhodnutí o odmítnutí žádosti zasláno poštou jako doporučená zásilka dne 27. 2. 2018 pod čj. ČOI 28392/18/2000.

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha - 07.03.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 23. 2. 2018 na žádost týkající se poskytnutí znění prvních 10 pravomocných příkaz, které povinný subjekt vydal na základě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     20. 2. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 25434/18/1000 týkající se poskytnutí znění prvních 10 pravomocných příkazů, které povinný subjekt vydal na základě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Žadateli byly požadované pravomocné příkazy poskytnuty a to elektronicky dne 23. 2. 2018 –  čj. ČOI 26836/17/1000.

 

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 05.03.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 22. 2. 2018 na žádost týkající se kontrol prodejců pevných paliv v roce 2016 a 2017.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 7. 2. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 19314/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol prodejců pevných paliva v roce 2016 a 2017.

Žadateli byla odpověď zaslána datovou schránkou (ke stažení   ZDE  ve formě PDF) dne 22. 2. 2018 – čj. ČOI 21163/18/0100.  

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 21.02.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12. 2. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 7. 2. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 19052/18/3000, týkající se výsledku šetření na podnět žadatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 12. 2. 2018 – čj. ČOI 19903/18/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 16.02.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 2. 2018 na žádost týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 31. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 15772/18/3000, týkající se výsledku šetření, provedeného na základě podnětu žadatele ve společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 5. 2. 2018 – čj. ČOI 16698/18/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 12.02.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 2. 2018 na žádost týkající se kontrol autobazarů v roce 2017.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 19. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 10125/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol autobazarů v roce 2017.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE  ve formě PDF) dne 2. 2. 2018 – čj. ČOI 10289/18/0100.  

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 09.02.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 1. 2018 na žádost týkající se správního řízení se společností PRESIZA, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 17. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 8213/18/3000, týkající správního řízení se společností PRESIZA, s.r.o.    

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 29. 1. 2018 – čj. ČOI 11193/18/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 09.02.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 2. 2018 na žádost týkající se přešetření žadatelovi stížnosti na postup inspektorátu.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 18. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 8754/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se přešetření jeho stížnosti na postup inspektorátu.

Žadateli byla odpověď zaslána poštou jako listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formě PDF) dne 1. 2. 2018 – čj. ČOI 10308/18/0100.  

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 05.02.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 1. 2018 na žádost týkající se poskytnutí protokolu o kontrole a reklamačních listů.

České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému se sídlem v Plzni  byla dne 17. 1. 2018 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 11399/18/2200, týkající se poskytnutí protokolu o kontrole a reklamačních listů.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v písemné podobě a odeslána jako listovní zásilka (ke stažení ZDE   ve formátu PDF) dne 23. 1. 2018 – čj. ČOI 11429/18/2200.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 31.01.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 1. 2018 na žádost týkající se konkrétních kontrolovaných osob,           u nichž byly zjištěny opakující se závažné i drobné přestupky v roce 2017.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 15. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 7087/18/3000, týkající se konkrétních kontrolovaných osob, u nichž byly zjištěny opakující se závažné i drobné přestupky v roce 2017.   

 Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (dopis ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 23. 1. 2018 – čj. ČOI 8061/18/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 26.01.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 1. 2018 na žádost týkající se správního řízení se společností EMBRA Apartment.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 8. 1. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 1940/30/17, týkající správního řízení se společností EMBRA Apartment.   

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15. 1. 2018 – čj. ČOI 7007/18/3000.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 22.01.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 8. 1. 2018 na žádost týkající se výsledku kontroly u společnosti FB Invest.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 14. 12. 2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 1656338/17/3000, týkající se  výsledku kontroly u společnosti FB Invest.   

 Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (dopis ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 8. 1. 2017 – čj. ČOI 3308/18/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 18.01.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 9.1.2018 na žádost týkající se  počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2017  do 31.12.2017.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 27.12.2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 169676/17/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se počtu kontrol, uložených pokut a  jejich výše za porušení § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v maloobchodech a v prodejních řetězcích v období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF) dne 9. 1. 2018 – čj. ČOI 461/18/0100.

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský - 12.01.2018

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 1. 2018 na žádost týkající se výsledku kontroly u společnosti Quikset, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Plzeňskému a Karlovarskému se sídlem v Plzni  byla  dne 20.12.2017 doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 168424/17/2200, týkající se  výsledku kontroly u společnosti Quikset s.r.o.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 2. 1. 2018 – čj. ČOI 233/18/2200.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 08.01.2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 12. 2017 na žádost týkající se kontroly u společnosti Time Financial CZ, s.r.o.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 12. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 165018/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontroly u společnosti Time Financial CZ, s.r.o.Žadateli byly poskytnuty anonymizované kopie 10 kontrolovaných smluv u společnosti Time Financial CZ, s.r.o. v roce 2006, tak jak požadoval ve své žádosti.
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 28. 12. 2017 – čj. ČOI 169550/17/0100.  

 

Inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský - 29.12.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 12. 2017 na žádost týkající se rozhodnutí o uložení sankce společnosti R cars prodej, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 12. 12. 2017 pod sp.zn. ČOI 11939/16/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se rozhodnutí o uložení sankce společnosti R cars prodej, s.r.o. Žadateli bylo zasláno požadované rozhodnutí o uložení sankce.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 18. 12. 2017 – čj. ČOI 166577/17/4000.

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický - 27.12.2017

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 12. 2017 na žádost týkající se možnosti fyzického nahlédnutí do spisu sp. zn. ČOI 72293/17/2700 v termínu do 20. 12. 2017.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové  byla dne 7. 12. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 162128/17/2700 týkající se možnosti fyzického nahlédnutí do spisu sp. zn. ČOI 72293/17/2700 v termínu do 20. 12. 2017. Žadateli bylo sděleno, že nahlédnout do spisu může dne 19. 12. 2017 v úředních hodinách na inspektorátu ČOI Královéhradeckém a Pardubickém se sídlem v Hradci Králové.

Informace byly tazateli poskytnuty dne 14. 12. 2017 a odeslány jako doporučená listovní zásilka –  čj. ČOI 165710/17/2700.

Inspektorát Jihomoravský a Zlínský - 27.12.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 12. 2017 na žádost týkající se správního řízení kontrolované  společnosti.

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp. zn. ČOI 1940/30/17, týkající správního řízení s kontrolovanou společností. Žadateli bylo sděleno, že s uvedenou společností bylo příkazem ze dne 5. 10. 2017 zahájeno řízení o přestupcích dle ust. § 24 odst. 7 písm. l), písm. v) a písm. x) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Společnost podala proti příkazu dne 18. 10. 2017 odpor, kdy včasným podáním odporu se příkaz ruší a v řízení se společností se pokračuje.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 14. 12. 2017 – čj. ČOI 165751/17/3000.

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát - 20.12.2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 12. 2017 na žádost týkající se řízení ve věci kontroly výrobku VLC 22.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 24. 11. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 156115/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se řízení ve věci kontroly výrobku VLC 22. Žadateli bylo sděleno, že již v minulých vyjádřeních (mimo režim zákona č. 106) ČOI byl seznámen s průběhem šetření a že na základě podnětu bylo provedeno šetření v tržní síti i v rámci internetového prodeje a předmětný typ výrobku již nebyl zjištěn v nabídce. Dále byl žadatel informován, že o výsledku šetření v předmětné záležitosti mu bude poskytnuta informace (mimo režim zákona č. 106) inspektorátem ČOI Středočeský a Hl. m. Praha.      

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou dne 11. 12. 2017 – čj. ČOI 163014/17/0100.