Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 1. 12. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 1. 12. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 18. 11. 2016 na žádost týkající se pracovníka ústředního inspektorátu  a způsobu omluvy žadateli.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 4. 11. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 144362/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pracovníka ústředního inspektorátu a způsobu omluvy žadateli.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 18. 11. 2016 – čj. ČOI 146664/16/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena