Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 1. 3. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 1. 3. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 17. 2. 2016 na žádost týkající se poskytnutí kopie konečného pravomocného druhoinstančního rozhodnutí a kopie protokolu o otevření obálek.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 2. 2. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 12810/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí kopie konečného pravomocného rozhodnutí, kdy prvoinstanční rozhodnutí ze dne 29.9.2014 je vedeno pod čj. ČOI 27/0847/14/R a poskytnutí kopie protokolu o otevření obálek ve věci vyhlášeného výběrového řízení na služební místo odborný rada – ředitel Inspektorátu ČOI Královéhradecký a Pardubický. Žadateli byly kopie požadovaných dokumentů poskytnuty.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně poštou dne 17. 2. 2016 – čj. ČOI 17171/16/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena