Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 1. 3. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPI), informaci k žádosti  ze dne 7. 2. 2021 evidované pod čj. ČOI 18435/22/0100 týkající se výše platů, odměn, benefitů, funkčních požitků a délky působení ve funkci zaměstnanců ČOI na řídících pozicích v roce 2021.  Žadateli byly poskytnuty informace o platech a počtu odpracovaných měsíců v roce 2021 ústředního ředitele a všech jím přímo řízených zaměstnanců. Informace byly poskytnuty  v anonymizované podobě, u jednotlivých pozic byla uvedena souhrnná výše hrubé mzdy, v níž byly obsaženy i částky za odměny. Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 21. 2. 2022 – čj. ČOI 24202/21/0100.    

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena