Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 1. 7. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 6. 2019 (sp. zn. ČOI 81719/19/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízeních k diskriminaci v souvislosti s informacemi zveřejněnými v tiskové zprávě ČOI vydané 25. 3. 2019.

Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 26. 6. 2019 – čj. ČOI 82050/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena