Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 1. 7. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 6. 2019 (sp. zn. ČOI 82725/19/0100) týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízení vedeném pod sp.zn. ČOI 69295/18/1000.

Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 26. 6. 2019 – čj. ČOI 83571/19/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena