Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 1. 7. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů informaci k žádosti ze dne 15. 6. 2022 – čj. ČOI 79646/22/0100  týkající se řízení ADR při pronajímání bytů. Žadateli byla odpověď zaslána  elektronicky dne 27. 6. 2022 – čj. ČOI 83001/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena