Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 1. 8. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 1. 8. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 7. 2016 na žádost týkající se informací o kontrole společnosti CERD.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 4. 7. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 84621/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontroly společnosti CERD.
Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19. 7. 2016 – čj. ČOI 89535/16/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena