Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 10. 11. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 21. 10. 2021 (čj. ČOI 135239/21/2700) týkající se správních řízení se společností Vodafone Czech Republic, a.s. a Internet Mall, a.s.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) dne 3. 11. 2021 – čj. ČOI 138522/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena