Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 10. 2. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 1. 2021 (čj. ČOI 13908/21/0100) týkající se kontrol prodeje produktů obsahujících kanabidiol či povolené množství látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. Vzhledem k tomu, že Česká obchodní inspekce nemá pravomoci v oblasti těchto výrobků, byla žádost v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložena. O odložení žádosti byl žadatel informován a byla mu poskytnuta informace, na který úřad se lze obrátit. Informace o odložení žádosti byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 2. 2. 2021 – čj. ČOI 14356/21/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena