Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 10. 5. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 4. 2021 (čj. ČOI 53349/21/0100) týkající se šetření u společnosti Good Mask, s.r.o. Informace o kontrolách společnosti byly žadateli poskytnuty. Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 30. 4. 2021 – čj. ČOI 56030/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena