Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 10. 5. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 19. 4. 2022 – čj. ČOI 54896/22/0100  týkající se pokut za přestupek podle § 24 odst. 1) písm. a) zákona o ochraně spotřebitele v období od 1.3.2019 do současnosti.  Žadateli byla odpověď poskytnuta v elektronické podobě datovou schránkou dne 2. 5. 2022 – čj. ČOI 56614/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena