Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 10. 6. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 10. 6. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 30. 5. 2016 na žádost týkající se výkupu vratných zálohovaných obalů.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 5. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 59811/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výkupu vratných zálohovaných obalů.
Žadateli byly poskytnuta anonymizovaná (u fyzických podnikajících osob) rozhodnutí s uloženou sankcí za porušení § 9 odst. 4 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 30. 5. 2016 – čj. ČOI 66563/16/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena