Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 10. 7. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 22. 6. 2020 (čj. ČOI 87067/20/0100) týkající se zabezpečení interních a externích právních služeb.
Žadateli byly požadované informace poskytnuty elektronicky (ke stažení  ZDE a  ZDE ve formátu PDF) dne 3. 7. 2020 – čj. ČOI 87842/20/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena