Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 10. 8. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 8. 2017 na žádost týkající se pokuty uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 21. 7. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 98621/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se pokuty uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 1. 8. 2017 – čj. ČOI 100521/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena