Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 11. 1. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 12. 2018 na žádost týkající se kontrol obchodování se zápalkami v roce 2017 a 2018.  

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 12. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 162927/18/0100, v níž žadatel požadoval poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí a příkazů vydaných při kontrolách prodeje zápalek v roce 2017 a 2018.

Žadateli bylo sděleno, že v předmětné věci bylo vydáno pouze jedno rozhodnutí v roce 2018, jímž bylo uloženo kontrolované osobě okamžité stažení výrobku z trhu, a které bylo žadateli poskytnuto v anonymizované podobě. Další kontrola byla provedena v červnu 2018 a šetření není dosud ukončeno.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky datovou schránkou dne 28. 12. 2018 – čj. ČOI 166486/18/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena