Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 11. 1. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 169595/20/0100 ze dne 20. 12. 2020 týkající se poskytnutí  rozhodnutí o uložení sankce při kontrolách autobazarů. Žadateli byla poskytnuta 3 rozhodnutí v anonymizované podobě – sankce uložené společnosti Aures Holdings a Auto Diskont.  
Žadateli byly požadované dokumenty zaslány datovou schránkou dne 4. 1. 2021 – čj. ČOI 171814/20/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena