Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 11. 11. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 11. 11. 2015   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 10. 2015 na žádost týkající se smlouvy se společností Newton Media a Anopress IT.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 21. 10. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 112978/15/0100,  v níž žadatel požadoval informace týkající se smlouvy se společností Newton Media a Anopress IT.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky   (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF)  dne 27. 10. 2015 – čj. ČOI 113937/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena