Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 11. 12. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 11. 12. 2015   zveřejňuje  podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26. 11. 2015 na žádost týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za porušení  § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru za období od 15. 9. 2014 do dne podání žádosti.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 11. 11. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 120485/14/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí pravomocných rozhodnutí za porušení § 20 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru za období od 15. 9. 2014 do dne podání žádosti.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 26. 11. 2015 – čj. ČOI 123414/14/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena