Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 11. 5. 2015

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 11. 5. 2015  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 30. 4. 2015 na žádost týkající se kontrol cestovních adaptérů TECH BY TRAVEL BLUE.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 15. 4. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 44079/15/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se kontrol cestovních adaptérů TECH BY TRAVEL BLUE.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 30. 4. 2015 – čj. ČOI 48444/15/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena