Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 11. 5. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 2. 5. 2018 na žádost týkající se poskytnutí rozhodnutí, u nichž klamavá obchodní praktika spočívala v prodeji výrobků zakázaných dle Nařízení komise (ES) č. 2015/1428.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 16. 4. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 52588/18/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající poskytnutí rozhodnutí, u nichž klamavá obchodní praktika spočívala v prodeji výrobků zakázaných dle Nařízení komise (ES) č. 2015/1428.

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 2. 5. 2018 – čj. ČOI 56886/18/0100.  

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena