Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 11. 5. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 20. 4. 2021 (čj. ČOI 54961/21/0100) týkající se osobních ochranných prostředků a podmínek pro jejich uvádění na trh v ČR v době nouzového stavu v roce 2020. Dále byl žadateli poskytnut seznam 26 subjektů, kterým bylo uděleno povolení uvedení OOP na trh v roce 2020. Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 4. 5. 2021 – čj. ČOI 59069/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena