Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 11. 5. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI) informaci k žádosti ze dne 27. 4. 2022 – čj. ČOI 58575/22/0100  týkající se  mimosoudního řešení spotřebitelských sporů řešených ČOI.  Žadateli byla odpověď poskytnuta  elektronicky dne 4. 5. 2022 – čj. ČOI 60953/22/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena